Alexander Sixtus Rijnvis 1868 – 1910

Alexander Sixtus Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 28 maart 1868, Stucadoor, † ’s Gravenhage 1 juli 1910, zn. van Andries en Maria Koster, tr. ’s Gravenhage 16 maart 1892 Maria Johanna Muzerie, geb. ’s Gravenhage 22 juli 1865, dr. van Johannes en Cornelia van Brakel.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Johanna Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 24 juli 1892, Actrice, † ’s Gravenhage 12 maart 1974, tr. ’s Gravenhage 12 nov. 1924 Hendrik Franciscus Martinus Riel, geb. ’s Gravenhage 17 okt. 1900.
2. Alexander Sixtus Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 17 dec. 1895, Stucadoor, tr. ’s Gravenhage 22 okt. 1919 Catharina Adriana de Kramer, geb. ’s Gravenhage 18 juli 1894.
3. Cornelia Johanna Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 8 febr. 1897, † ald. 22 juli 1974, tr. ’s Gravenhage 12 aug. 1921 Dirk Nicolaas de Lange, geb. ’s Gravenhage 27 juli 1894, † Haarlem 21 okt. 1973.
4. Johannes Andries Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 27 jan. 1899, Stucadoor, † ’s Gravenhage 9 sept. 1956, tr. ’s Gravenhage 1 okt. 1930 Maria Hendrika Cornelia de Zeeuw, geb. Utrecht 9 dec. 1906, † ’s Gravenhage 6 dec. 1951.
5. Andries Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 7 maart 1900, † ald. 12 maart 1901.
6. Wilhelmina Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 15 juni 1901, † ald. 16 juni 1902.
7. Wilhelmina Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 29 sept. 1905, † Gouda 28 jan. 1987, tr. ’s Gravenhage 28 maart 1924 Johannes Jongejan, geb. Den Helder 26 sept. 1904, † ’s Gravenhage 17 april 1976.