Gezinsblad van Andries Rijnvis 1729 – 1807

Andries Rijnvis, ged. Leiden N H Marekerk 28 dec. 1729, Tuinmansknecht, † Leiden
12 jan. 1807, zn. van Johannes en Maria Orsou, tr. Leiden (ondertr. 27 juni) 1755 Christina
Boeselijn, ged. Leiden Papegaaijs Bolwerk 28 maart 1736, begr. Leiden 15 nov. 1777, dr.
van Jacobus en Catharina van Heusden.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Rijnvis, ged. Leiden N H Hooglandsche kerk 3 juni 1756.
2. Andries Rijnvis, ged. Leiden N H Hooglandsche kerk 19 nov. 1758, begr. Leiden
14 april 1759.
3. Maria Rijnvis, ged. Leiden N H Hooglandsche kerk 15 juni 1760, † Leiden
30 mei 1807.
4. Jacobus Rijnvis, ged. Leiden 29 juli 1762, begr. ald. 21 aug. 1762.
5. Catharina Rijnvis, ged. Leiden N H Hooglandsche kerk 31 jan. 1764, begr. Leiden
15 maart 1766.
6. Dirkje Rijnvis, ged. Leiden N H Hooglandsche kerk 3 okt. 1765, begr. Leiden
dec. 1788.
7. Andries Rijnvis, ged. Leiden N H Hooglandsche kerk 14 jan. 1768, Turfdrager, †
Leiden 14 dec. 1832, tr. Leiden 10 mei 1795 Johanna Margaretha Bonnet, ged. Leiden
2 juni 1768, † ald. 14 nov. 1840, dr. van Dirk en Johanna van Steenstraten.
8. Jan Rijnvis, ged. Leiden N H Hooglandsche kerk 29 juli 1770, † Leiden 25 juli 1772.