Andries Rijnvis 1822 – 1896

Andries Rijnvis, geb. Leiden 13 okt. 1822, Stucadoor, † ’s Gravenhage 12 sept. 1896,
zn. van Andries en Hendrica Agatha de Lange, tr. ’s Gravenhage 11 nov. 1846 Maria Koster,
geb. ’s Gravenhage 6 juli 1823, Huisvrouw, dr. van Aart en Johanna Wilhelmina Schaper.
Uit dit huwelijk:
1. Andries Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 31 aug. 1845, Stucadoor, † ’s Gravenhage
7 okt. 1917, tr. ’s Gravenhage 9 okt. 1872 Johanna Wilhelmina Jansen, geb. ’s
Gravenhage 16 april 1848, † ald. 25 april 1940, dr. van Jacobus en Margaretha Petronella
Freeze.
2. Hendrika Maria Rijnvis, geb. 20 aug. 1847, † Rotterdam 30 aug. 1849.
3. Johanna Wilhelmina Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 5 mei 1849, † ald. 23 febr. 1897, tr. ’s Gravenhage 1 sept. 1886 Arie Pieter van der Ende, geb. ’s Gravenhage 6 febr. 1864, † ald. 5 nov. 1938.
4. Hendrika Rijnvis, geb. Rotterdam 8 febr. 1851, † ald. 7 sept. 1852.
5. Hendrika Rijnvis, geb. Rotterdam 16 maart 1853.
6. Arnoldus Leonardus Rijnvis, geb. Rotterdam 28 nov. 1854, tr. ’s Gravenhage 1 sept. 1875 Madeleine Marie Raimond, geb. ’s Gravenhage 11 juni 1848.
7. Gerardus Rijnvis, geb. Rotterdam 2 juni 1857, † ald. 1 dec. 1858.
8. Maria Rijnvis, geb. Rotterdam 23 febr. 1859, † 20 febr. 1928, tr. 1e Amsterdam18 sept. 1901 Jean Francios Joseph Simon, geb. Amsterdam 19 febr. 1867, Kapper; hij
hertr. Amsterdam 4 febr. 1915 Margartha Helena Schneider; tr. 2e Amsterdam 16 april 1925
Jean Francios Joseph Simon, geb. Amsterdam 19 febr. 1867, Kapper; hij hertr. Amsterdam 4 febr. 1915 Margartha Helena Schneider.
9. Petrus Wilhelmus Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 31 jan. 1861, Stucadoor, † ’s Gravenhage 28 mei 1936.
10. Johanna Maria Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 27 mei 1863, tr. 1e ’s Gravenhage 18 juni 1884 (echtsch. uitgespr. ald. 12 okt. 1897) Hijman de Leeuw, geb. ’s Gravenhage
27 dec. 1858, zn. van Abraham en Aaltje Wolff; tr. 2e Arkansas USA 14 juli 1895 Peter H.
van der Byl, geb. 14 maart 1854, † St Louis USA 21 okt. 1919.
11. Gerardus Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 5 april 1865, Stucadoor, † Nunspeet 16 juni 1943, tr. ’s Gravenhage 9 sept. 1891 Gerritje van Rees, geb. Renkum 14 juni 1866,
† ’s Gravenhage 16 maart 1931.
12. Alexander Sixtus Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 28 maart 1868, Stucadoor, † ’s Gravenhage 1 juli 1910, tr. ’s Gravenhage 16 maart 1892 Maria Johanna Muzerie, geb. ’s
Gravenhage 22 juli 1865, dr. van Johannes en Cornelia van Brakel.
13. Dina Maria Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 30 nov. 1869, † ald. 31 aug. 1870.