Andries Rijnvis 1845 – 1917

Andries Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 31 aug. 1845, Stucadoor, † ’s Gravenhage 7 okt. 1917, zn. van Andries en Maria Koster,tr. ’s Gravenhage 9 okt. 1872 Johanna Wilhelmina Jansen, geb. ’s Gravenhage 16 april 1848, † ald. 25 april 1940, dr. van Jacobus en Margaretha Petronella Freeze.
Uit dit huwelijk:
1. Andries Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 27 jan. 1870, † Voorburg 31 dec. 1956, tr. ’s
Gravenhage 14 dec. 1898 Petronella Christina Roos, geb. Rotterdam 26 nov. 1873, † ’s
Gravenhage 22 april 1948.
2. Jacobus Arnoldus Rijnvis, geb. Rotterdam 16 nov. 1871, † ’s Gravenhage
31 mei 1900.
3. Hendrik Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 24 dec. 1875, † Venray 13 aug. 1907.
4. Maria Margaretha Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 3 aug. 1878, † Hazerswoude
10 febr. 1943, tr. ’s Gravenhage 14 okt. 1908 Jacobus Cornelis Jansen, geb. Utrecht
18 juli 1874, † ’s Gravenhage 17 maart 1936.
5. Petrus Wilhelmus Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 13 dec. 1881, Opperman, † ’s
Gravenhage 5 maart 1941, tr. ’s Gravenhage 4 dec. 1907 Sybregje Boukes, geb.
Nijemirdum Gaasterland 17 jan. 1888, dr. van Jan en Antje Smink.
6. Johanna Wilhelmina Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 29 jan. 1885, † Voorburg
8 febr. 1941, tr. ’s Gravenhage 16 sept. 1908 Jan de Jong, geb. ’s Gravenhage 1 aug. 1883.
7. Herman Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 2 jan. 1888, Stucadoor, † ’s Gravenhage
11 juli 1956, tr. ’sGravenhage 13 febr. 1918 Maria Antonia van der Linde, geb. ’s
Gravenhage 15 febr. 1890, † ald. 3 juli 1953.
8. Gerardina Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 26 jan. 1891, † Rosmalen 10 juli 1954, tr. ’s
Gravenhage 27 aug. 1913 Adrianus Kroon, geb. ’s Gravenhage 14 maart 1892.