Benjamin Rijnvis 1788 – 1848

Benjamin Rijnvis, ged. Leiden 26 dec. 1788, Timmermansknecht, † Ommerschans 29 juni 1848, zn. van Pieter en Elsje de Moen, tr. Leiden 13 mei 1808 Elisabeth Smit, geb. 1783, † Leiden 25 jan. 1855.

Uit dit huwelijk:
1. Pieter Rijnvis, ged. Leiden 8 sept. 1808, Kuipersknecht, Sjouwer, † Woerden 28 mei 1854, tr. Leiden 2 okt. 1833 Maria Jacomina Wijling, geb. Leiden 11 febr. 1812, Spinster.
2. Maria Wilhelmina Rijnvis, geb. Leiden 17 aug. 1810, Dubbelaarster, † Leiden 8 maart 1888, tr. Leiden 18 okt. 1838 Hendrik Tegelaar, geb. Leiden 13 dec. 1815, Kuipersknecht, wedr. van Lena van der Blom.
3. Johanna Maria Wilhelmina Rijnvis, geb. Leiden 15 aug. 1812, † ald. 12 nov. 1818.
4. Benjamin Rijnvis, geb. Leiden 1 okt. 1814, † ald. 14 juli 1819.
5. Hendrik Johannes Rijnvis, geb. Leiden 27 april 1817, Wever, † Leiden 9 aug. 1859, tr. Leiden 15 okt. 1846 Cornelia Jacoba Stikkelorum, geb. Leiden 5 mei 1819, † ald. 9 aug. 1859.
6. Jacobus Rijnvis, geb. Leiden 25 jan. 1819, Huisschilder, † Wassenaar 10 febr. 1900, tr. 1e Wassenaar 15 aug. 1851 Geertruida Elisabeth Broekman, geb. Hillegom 29 jan. 1815, † Wassenaar 18 nov. 1853; tr. 2e Wassenaar 5 mei 1854 Petronella Adriana Goedhart, geb. Wassenaar 29 maart 1822, † ald. 14 aug. 1885, dr. van Jan Adrianus en Elisabeth Maria Borrius.
7. Elisabeth Rijnvis, geb. Leiden 25 juli 1821, † ald. 9 juli 1897, tr. 1e Leiden 26 sept. 1849 Maarten van Dijk, geb. Leiden 17 maart 1826, † ald. 20 juni 1858; tr. 2e Leiden 15 mei 1861 Jacobus Selier, geb. Leiden 13 juli 1837, Schipper / Schoenmaker, † Leiden 4 febr. 1891.