Cornelis Hermannus Rijnvis 1928 – 2018

Op 19 november 1928 werd een tweeling geboren uit het huwelijk van Cornelis H. Rijnvis en Aaltje Post.  Het waren een jongen en een meisje. Ze werden vernoemd naar hun ouders, het meisje werd Aaltje genoemd en de jongen Cornelis en hun roepnamen werden Alie en Cor.
Ze werden geboren in de in Kerkstraat 67 in Hoogeveen. Alie werd direct na de geboorte geopereerd in het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen en was verlamd onder haar middel. Cor was te licht bij zijn geboorte. Aaltje kreeg hulp van haar oma Post bij het verzorgen van de kinderen.


Het was een strenge winter en omdat er nog geen waterleiding was aangelegd naar alle huizen.  De mensen moesten water opvangen in een regenput voor waswater  In de Oranjestraat achter de Kerkstraat stond een waterpomp waar de mensen water konden halen voor drinkwater. De gemeente deed er alles aan om de waterpomp werkend te houden vanwege de vorst. Met strobalen werd de waterpomp vrij van vorst gehouden. Moeder Aaltje moest regelmatig naar de waterpomp om voldoende water te hebben voor de zorg van 4 kinderen.

Tweeling Aaltje en Cor met Dick en Jaap omstreeks 1932

In mei 1929 verhuisden ze van Kerkstraat 67 naar de van Echtenstraat 43. Het woonhuis werd verbouwd en er werd elektriciteit en water aangelegd. Dat was een grote vooruitgang voor moeder Aaltje met de verzorging van de 4 kinderen.

Toen er een schip van het Leger in Hoogeveen kwam sloten vader Cornelis en moeder Aaltje zich aan bij het Leger des Heils

Cor ging toen hij 4 jaar oud was naar de kleuterschool. De school bestond nog niet zo lang en was ondergebracht was in het marktcafe. Op donderdag was er markt en was de school gesloten. Corrie ging dan met zijn vader Cornelis mee in de vrachtauto omdat het thuis te druk was met de verzorging van Alie en inmiddels de geboorte van Annichje. 

 

Wanneer vader Cornelis met Cor in Schutstraat  bij tante Sien Post kwam dan ging hij daar die dag spelen met zijn neefjes Reinier en Jacob Akkerman.

 

v.l.n.r. tweelingzusje Aaltje, Cor en zusje Marchien

 

Alie en Cor met zusje Marchien in de bolderkar omstreeks 1936

 

In mei 1935 ging Cor naar de lagere Hervormde school op de Bentinckslaan

 

In december 1936 overleed tweelingzusje Aaltje als gevolg van een val met haar kinderstoel waardoor ze met haar hoofd tegen divanbed. Ze werd vanuit het Leger des Heils begraven en naar het kerkhof gedragen met het zingen van christelijke liederen.

Cor ging tot 30 april 1942 naar de lagere Hervormde school en ging daarna naar de Ambachtsschool in de Grote Kerkstraat.

Cor staande 3e van rechts

Tijdens de lagere school periode haalde Cor zijn zwemdiploma

In maart 1941 verhuisde het gezin naar Alteveerstraat 49 bij de scheepswerf die vader Cornelis het overgenomen van de familie.
In het huis woonde Oma Rijnvis alleen na het overlijden van Opa Rijnvis in mei 1940.
Het huis was te klein om het gehele gezin er in te laten wonen. Het had een plat dak en 3 slaapkamers.
Oma Rijnvis was verhuisd naar de Alteveerstraat 3, een kleine woning waar ze zich ’s avonds en ’s nachts niet alleen wilde zijn. Besloten werd dat Cor bij Oma moest gaan slapen.

Op de Ambachtsschool deed Cor een opleiding Electrotechniek van september 1942 totdat de school door de Duitsers in 1944 werd gesloten.

 

Eind 1945 werd school weer geopend en ontvingen leerlingen die 2 jaar op school hadden gezeten en een goed rapport hadden een getuigschrift. Deze leerlingen konden niet weer terug naar de school om hun opleiding af te maken.

Op 1 juli 1945 ging Cor werken bij de blikfabriek op kantoor als jongste bediende voor postzaken en het archief.

In oktober 1945 kocht vader Cornelis een oude CMG legerwagen en liet die ombouwen en verlengen als vrachtwagen.
Cor werd bijrijder tot hij 18 jaar zou worden en daarna zelf chauffeur worden en uiteindelijk dan het bedrijf overnemen van zijn vader.
Er werd een dagelijkse bodedienst opgezet tussen Groningen en Hoogeveen.

Begin 1948 kreeg Cor het aanbod om de bodedienst over te nemen voor een lening van 5000 gulden. Er moest ook nog 10.000 gulden geleend worden voor het vervangen van de inmiddels twee oude legerwagens.
Cor wilde liever bij een baas werken in plaats van dagelijks  van 7 uur ’s morgens tot 7 uur ’s avonds werken en daarna de boekhouding doen.
In maart 1948  werd de bodedienst overgenomen door de firma Hartman in Hoogeveen.

Januari 1947 ontmoet Cor tijdens het schaatsen in de Schutstraat in Hoogeveen Hennie Dekker. Ze kregen verkering en Hennie raakte eind 1949 zwanger en moesten trouwen.
Op 1 februari 1950 trouwden Cor en Hennie met toestemming van de kerkenraad van de Gereformeerde kerk in Hoogeveen.

Ze gingen bij Anna Bosman, een tante van Hennie, inwonen en in augustus 1950 werd hun zoon Herman geboren.

 

Begin 1951 raakte Hennie opnieuw zwanger. Omdat er niet voldoende ruimte was in hun woning kocht Cor een door zijn vader gebouwde woonark. In november 1952 werd hun zoon Henk geboren in de woonark en in juni 1953 werd hun zoon Allard geboren.

Voordat hun zoon Cor geboren wordt in augustus 1954 verhuizen Cor en Hennie in maart 1954 naar de Albert Rozemanstraat.
Cor werkte als vrachtwagenchauffeur in de ploegendienst en verdiende daardoor nog een redelijk salaris.
Toen hij deze baan kwijtraakte ging hij werken in de carrosseriefabriek N.V.Motorkracht in Hoogeveen waar Magirus -Deutz vrachtwagens en autobussen werden geassembleerd en hierdoor werd zijn salaris een stuk minder.
Om weer een beter salaris te verdienen ging Cor weer werken als vrachtwagenchauffeur bij D.G.O. express in Hoogeveen.

Via de stationschef van de NS en ouderling van de kerk vroeg Cor of hij als elektricien bij de NS werkplaats in Leidschendam wilde werken. Hij wilde graag een vaste baan met normale werktijden en in februari 1957 begon bij de NS werkplaats in Leidschendam.

In november 1957 verhuisden Cor en Hennie met hun 4 kinderen naar de Rijnlandstraat in Leidschendam. De woning was in een nieuw gebouwde flat waarin meer nieuwe NS werknemers uit heel Nederland kwamen wonen.

Hennie met Cor en Harrie

In september 1960 werd zoon Harrie geboren in de Rijnlandstraat.

In maart 1961 verhuisde het gezin naar de Broekweg in Leidschendam omdat ze het wonen in een flat niet prettig vonden.

In juni 1961 kochten Hennie en Cor een woning in de Tedingerstraat die vrij kwam door een sterfgeval van een NS medewerker.

Eind 1964 vroeg Cor overplaatsing naar de NS werkplaats in Haarlem

Cor ging in juni 1965 samen een collega een weekend naar Londen waar het 100 jarig bestaan van het Leger des Heils in Londen gevierd met een grote manifestatie.

In mei 1969 gingen Cor en Hennie “van tafel en bed” scheiden omdat in die tijd je alleen kon scheiden als één van de partners overspel had gepleegd. Cor woonde toen al sinds enkele weken op kamers in Haarlem. Nadat de scheidingswet aangepast werd gingen Cor en Hennie definitief scheiden in februari 1972.

In Haarlem ontmoette Cor bij het Leger des Heils Janny Brans en ze trouwden 24 maart 1972 omdat Janny inmiddels zwanger was. Ze kregen samen een dochter en een zoon.

Marleen

Bart

 

v.l.n.r. Cor, zus Aaltje, Ron Birss, Jan Koster, zussen Marchien en Annie

In 2004 bezocht Cor zijn broers en zussen die in 1952 waren geëmigreerd naar Australië.

Cor woonde na de scheiding met Janny tijdelijk in een vakantiehuisje op een camping in Spier

In november 1996 overleed broer Dirk die net als in 1952 Cor ook niet emigreerde naar Australië met de andere leden van het gezin.

 

In januari 2018 overleed Cor en werd op zijn verzoek in besloten kring begraven in Hoogeveen bij zijn tweeling zus Aaltje.