Cornelis Petrus Rijnvis 1829 – 1909

Cornelis Petrus Rijnvis, geb. Breda 13 dec. 1829, Scheepstimmerknecht, † Hoogezand
31 maart 1909, zn. van Dirk en Catharina Adriana Isabella Hans, tr. Groningen 10 jan. 1858
Petronella Larmoijeur, geb. Groningen 20 nov. 1835, † Hoogezand 23 dec. 1913, dr. van
Johannes Jodocus en Elsjen Eerhard.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Adriana Isabelle Rijnvis, geb. Groningen 1858, Dienstmeid, † Groningen
20 nov. 1880.
2. Dirk Rijnvis, geb. Martenshoek 4 dec. 1859, † ald. 17 dec. 1862.
3. Elsje Rijnvis, geb. Martenshoek 18 juli 1862, † ald. 24 dec. 1875.
4. Willem Rijnvis, geb. Martenshoek 27 jan. 1866, Scheepsjager, † Martenshoek
29 april 1887.
5. Dirk Johannes Rijnvis, geb. Hoogezand 11 maart 1869, Scheepsbouwer, †
Hoogeveen 13 april 1940, tr. 1e Zuidbroek 16 jan. 1892 Niesje Weitering, geb. Stadskanaal
1871, † Hoogezand 9 maart 1894, dr. van Jan en Aaltje Drenth; tr. 2e Hoogeveen
4 dec. 1897 Annichje Stoter, geb. Hoogeveen 23 dec. 1872, † ald. 15 aug. 1950, dr. van
Hermannus en Annigje ter Stege.
6. Johannes Josephus Rijnvis, geb. Martenshoek 26 april 1872, Scheepstimmerknecht,
† Hoogezand 19 maart 1949, tr. Hoogezand 14 april 1894 Trijntje van Dijk, geb.
Foxholsterbosch 22 juli 1873, Arbeidster, † Hoogezand 30 juli 1959, dr. van Pieter en Trijntje
Postema.
7. Pieternella Engelina Rijnvis, geb. Martenshoek 4 aug. 1875, † Castricum
13 juni 1941, tr. Groningen 8 nov. 1908 Jan van der Veen, geb. Groningen 18 juni 1881,
Smid, † Castricum 19 okt. 1937.
8. Helena Catharina Rijnvis, geb. Martenshoek 24 aug. 1878, † Groningen
24 nov. 1955, tr. Groningen 19 mei 1904 Jan van der Borg, geb. Garmerwolde (Ten Boer)
31 maart 1879, † Groningen 21 okt. 1951.