Dirk Johannes Rijnvis 1869 – 1940

Dirk Johannes Rijnvis, geb. Hoogezand 11 maart 1869, Scheepsbouwer, † Hoogeveen
13 april 1940, zn. van Cornelis Petrus en Petronella Larmoijeur, tr. 1e Zuidbroek 16 jan. 1892
Niesje Weitering, geb. Stadskanaal 1871, † Hoogezand 9 maart 1894, dr. van Jan en Aaltje
Drenth; tr. 2e Hoogeveen 4 dec. 1897 Annichje Stoter, geb. Hoogeveen 23 dec. 1872, †
ald. 15 aug. 1950, dr. van Hermannus en Annigje ter Stege.
Uit het eerste huwelijk:
1. Pietronella Aleida Rijnvis, geb. Hoogezand 25 nov. 1892, † Amsterdam
20 febr. 1975, tr. Amsterdam 20 dec. 1916 Cornelis Kerver, geb. Abcoude 8 juli 1892,
Brandmeester, † Amsterdam 15 sept. 1980.
2. Jan Cornelis Rijnvis, geb. Hoogezand 30 jan. 1894, † Groningen 21 okt. 1976, tr.
Groningen 7 febr. 1924 Harmiene Jans, geb. Groningen 17 dec. 1902, † ald. 26 dec. 1979.
Uit het tweede huwelijk:
3. Cornelis Hermannus Rijnvis, geb. Hoogeveen 27 jan. 1899, Expediteur /
Scheepsbouwer, † Albany W-Australie 14 april 1976, tr. Hoogeveen 12 juli 1922 Aaltje Post,
geb. Amsterdam 30 maart 1901, † Albany W-Australie 21 aug. 1983, dr. van Jakob en Aaltje
Post.
4. Hermannus Rijnvis, geb. Hoogeveen 17 sept. 1901, † ald. 22 sept. 1902.
5. Hermannus Rijnvis, geb. Hoogeveen 9 nov. 1903, † Meppel 7 mei 1989, tr. Meppel
13 aug. 1930 Sjoerdje Loos, geb. Meppel 17 aug. 1905, † ald. 28 nov. 1998.
6. Annichje Engeliena Rijnvis, geb. Hoogeveen 29 okt. 1905, † Meppel 27 april 1979,
tr. Hoogeveen 10 sept. 1924 Johannes Albertus de Boer, geb. Meppel 28 juni 1902, † ald.
27 aug. 1988.