Dirk Rijnvis 1801 – 1854

Dirk Rijnvis, Kanonnier Rijdende Artillerie 1822-1835, ged. Leiden N H Hooglandsche kerk 26 juli 1801, † Breda 29 juni 1854, zn. van Andries en Johanna Margaretha Bonnet, tr. Breda 26 febr. 1835 Catharina Adriana Isabella Hans, geb. Breda 1801, dr. van Johannes Gerardus en Wilhemina Hellebrand.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Christina Rijnvis, geb. Breda 14 april 1821, † ald. 2 aug. 1842, tr. Breda
4 maart 1839 Johannes Beijn, geb. Breda 1804.
2. Hendrik Andries Rijnvis, geb. Breda 20 juli 1825, † ald. 28 febr. 1830.
3. Cornelis Petrus Rijnvis, geb. Breda 13 dec. 1829, Scheepstimmerknecht, †
Hoogezand 31 maart 1909, tr. Groningen 10 jan. 1858 Petronella Larmoijeur, geb.
Groningen 20 nov. 1835, † Hoogezand 23 dec. 1913, dr. van Johannes Jodocus en Elsjen
Eerhard.
4. Petronella Rijnvis, geb. Breda 1832, † ’s Gravenhage 28 april 1866, tr. ’s Gravenhage
5 aug. 1857 Johannes Wilhelmus Schreij, geb. ’s Gravenhage 1830, Schoenmaker.