Evert Rijnvis

Evert Rijnvis, geb. Elburg 1590, Burgemeester van Kampen 1631-1652, lid van het St. Lucas- of Schildersgilde, begr. Kampen 5 aug. 1664, zn. van Henrick en Jutje van Keuler, tr. 1e Kampen 30 april 1617 Sara Boltels, geb. Amsterdam, begr. Kampen 25 juli 1630; tr. 2e Kampen 8 aug. 1632 Susanne Sabe, geb. Kampen, begr. ald. 17 juni 1640; tr. 3e (ondertr. Kampen 24 juni) 1642 Jacomijntje Borsel, geb. Keulen, begr. Kampen 6 maart 1647; tr. 4e Kampen 9 febr. 1648 Aefken Jans, geb. Kampen.

Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrik Rijnvis, geb. Kampen, † Zutphen 8 dec. 1683, tr. Kampen 9 febr. 1645 Jannetje Sluijters, geb. Kampen.
2. Judith Rijnvis, geb. Kampen, begr. ald. 31 okt. 1693, tr. Kampen 9 aug. 1645 Johannes Kool, geb. Dordrecht, Predikant te Rijsoort 1645, † 1657.
3. Clara Rijnvis, geb. Kampen, begr. ald. 5 okt. 1693, tr. 1e Kampen 2 maart 1651 Petrus Nieuwenburg, geb. Kampen; tr. 2e Kampen 20 jan. 1671 Jan Derksen van der Wende, geb. Kampen, begr. 25 nov. 1697.
4. Jacob Rijnvis, ged. Kampen 4 dec. 1624, Soldaat 1680.
5. Sara Rijnvis, ged. Kampen 14 jan. 1627, tr. Kampen 26 juli 1654 Johannes Coopsen, geb. Kampen 1623, Predikant te Epe en Nijkerk 1654-1702, † Epe 1702; hij hertr. Kampen 7 maart 1669 Johanna Rijnvis.
6. Aaltje Rijnvis, ged. Kampen 23 juli 1630, tr. Kampen 22 jan. 1658 Jan van der Toorn, geb. Blokzijl.

Geneanet