Gerlacus Rijnvis

Gerlacus Rijnvis, geb. Elburg, Predikant te Oosterwolde 1643-1657, † Oosterwolde 1657, zn. van Henrick en Jutje van Keuler, tr. Hardewijk 8 sept. 1644 Willemina van Sonsbeeck.

Uit dit huwelijk:
1. Roelof Rijnvis, geb. Zwolle, Tinnegieter, tr. Amsterdam 1 febr. 1681 Anna Booner, geb. Amsterdam, begr. ald. 31 juli 1686.
2. Hermannus Rijnvis, Hopman, begr. Zwolle 15 mei 1723, tr. 20 juni 1685 Margerita Calenkamp, begr. Zwolle 30 okt. 1727.
3. Maria Rijnvis, tr. Amsterdam 11 dec. 1669 Hendrick Jeroen van der Horst.

Geneanet