Gerrit Meynderts Rijnvis 1629

Gerrit Meynderts Rijnvis, ged. Hasselt 1 dec. 1629, Spekkoper te Amsterdam, zn. van Meyndert Hendrikz en Hillegien Warnaersdr, tr. Amsterdam 22 febr. 1659 Grietje Roelofs, geb. Amsterdam 1631, † 1686.

Zijn zoon:
1. Roelof Gerritsz Rijnvis, ged. Hasselt 14 mei 1648, Winkelier, begr. Amsterdam 29 jan. 1687, tr. Amsterdam 29 maart 1686 Jannetje Barents, geb. Leeuwarden.

Uit het huwelijk:
2. Roelof Rijnvis, ged. Amsterdam 19 dec. 1659.
3. Meyndert Gerritsz Rijnvis, ged. Amsterdam 3 jan. 1662, Spekkoper, begr. Amsterdam 14 nov. 1727, tr. Westfalen 18 april 1686 Maghteltje Jacobs, geb. Nieuwenhuis 1662, begr. Amsterdam 16 sept. 1719.
4. Hendrick Gerritz Rijnvis, geb. Hasselt 1663, Linnewever te Amsterdam, tr. 1e Amsterdam 29 mei 1691 Geesje Barents Lagemans, geb. Wessem 1659, † 1707; tr. 2e Leiden 23 jan. 1707 Magdalena de Beunje, ged. Leiden 23 jan. 1664, † dec. 1728.
5. Annetje Rijnvis, ged. Amsterdam 4 sept. 1665.