Gerrit Rijnvis

Gerrit Rijnvis, ged. Amsterdam 13 okt. 1683, Tinnegieter, begr. Amsterdam 18 okt. 1727, zn. van Roelof en Anna Booner, tr. 1e Judith Teunis, begr. Zwolle 6 okt. 1703; tr. 2e Zwolle 16 nov. 1704 Joanna Lindenhof, begr. Zwolle 23 okt. 1738; tr. 3e Amsterdam 2 juni 1719 Annetje Croes.

Uit het tweede huwelijk:
1. Hermannus Rijnvis, ged. Zwolle 23 aug. 1705, Dermkoper, begr. Zwolle 28 maart 1743, tr. Mastenbroek 9 nov. 1729 Aaltje Schrijvers; zij hertr. Zwolle 3 okt. 1745 Jan van Leeuwen.
2. Elsabeen Rijnvis, ged. Zwolle 25 juli 1708, † Groningen 23 jan. 1780, tr. 1e Zwolle 23 febr. 1733 Gerrit van Berkum; tr. 2e Zwolle 9 nov. 1750 Hendrikus van Lingen; tr. 3e Groningen 2 juni 1764 Harmen Adriani, ged. Groningen 25 jan. 1715, † ald. 30 maart 1796.

Uit het derde huwelijk:
3. Roelof Rijnvis, ged. Amsterdam 6 aug. 1720.