Graf Dirk Johannes Rijnvis

Het graf van Dirk Johannes Rijnvis staat op een lijst van graven met een historische betekenis samengesteld door de gemeente Hoogeveen om hiermee de historische waarden op begraafplaatsen te behouden

Dirk Johannes Rijnvis en Annigje Stoter Hoogeveen

Dirk Johannes Rijnvis bekleedde bij leven openbare functies die van onderscheiden betekenis waren voor de samenleving van de gemeente Hoogeveen.

Dirk Johannes Rijnvis geboren in Hoogezand en was daar werkzaam als smidsknecht in de ijzeren scheepsbouw. Hij huurde vanaf 1894 samen met Roelof Eikelboom een scheepswerf aan de Alteveerstraat (Slood) voor het bouwen van ijzeren schepen. Op 31 augustus werd het eerste ijzeren schip Sophia in Hoogeveen op de scheepswerf te water gelaten. In 1899 werd bij de oprichting van de “Onderlinge Assurantie-Maatschappij voor IJzeren Schepen” D.J. Rijnvis benoemd als commissaris. In 1934 werd Dirk Johannes Rijnvis commissaris van de Onderlinge Verenigde Scheepsassurantie Maatschappij Hoogeveen.
Bronnen:
100 jaar scheepsassurantie 1861 – 1961
Het scheepvaartcentrum Hoogeveen en zijn scheeps(timmer)werven.
Geschiedenis van Hoogeveen 1815 – 1975