Harm Rijnvis

Harm Rijnvis, ged. Zwolle 6 sept. 1772, Wijnkoper, † Groningen 25 aug. 1831, zn. van Gerrit en Johanna van Lingen, tr. Zwolle 5 nov. 1797 Maria de Wilde, geb. Zwolle 1763, † Groningen 13 aug. 1826.

Zijn zoon:
1. Frederik Johannes Rijnvis, ged. Parimaribo 18 juni 1797, Directeur plantage Fairfield 1821-, Directeur plantage Blokkenbosch 1837-, † Suriname 14 april 1864.

Uit het huwelijk:
2. Johanna Gerritdina Rijnvis, geb. Zwolle 11 okt. 1797, Dienstmeid, † Groningen 18 maart 1861, tr. Groningen 9 nov. 1817 Johannes Josephus Pustus, geb. Zutphen 22 okt. 1799, Schoenmaker, † Groningen 10 aug. 1848.
3. Janna Rijnvis, ged. Zwolle 12 jan. 1800, begr. ald. 17 febr. 1800.