Hendrik Jacobus Rijnvis

Hendrik Jacobus Rijnvis, geb. Wassenaar 26 juli 1864, Huisschilder, † Zoeterwoude 24 maart 1944, zn. van Jacobus en Petronella Adriana Goedhart, tr. ’s Gravenhage 4 juli 1891 Lijntje Stolk, geb. Wassenaar 4 april 1864, dr. van Pieter en Suzanna Konijnenburg.

Uit dit huwelijk:
1. Petronella Adriana Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 24 dec. 1888, † ald. 13 febr. 1889.
2. Suzanna Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 15 nov. 1889, † ald. 6 juli 1897.
3. Petronella Adriana Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 1 juni 1892, † Voorburg 3 nov. 1954, tr. Voorschoten 18 febr. 1916 Leendert Beukenholdt, geb. Voorschoten 31 mei 1891, † Voorburg 28 dec. 1963.
4. Adriana Helena Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 20 april 1894, † Voorschoten 19 maart 1962, tr. Voorschoten 20 aug. 1915 Karel Izaak Waasdorp, geb. Voorschoten 23 nov. 1893.
5. Jacobus Hendrik Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 15 juli 1896, Tuinknecht, † ’s Gravenhage 7 sept. 1967, tr. Wassenaar 25 april 1924 Lena Isabella Kieboom, geb. Rotterdam 4 sept. 1896, † Katwijk ZH 1 okt. 1992, dr. van Antonie Adrianus en Maria Margaretha Koelhof.
6. Arie Johannes Rijnvis, geb. Wassenaar 9 febr. 1899, Tuinman, † ’s Gravenhage 23 okt. 1963, tr. ’s Gravenhage 3 nov. 1937 Elizabeth Willemijntje van Heijningen, geb. Leimuiden 20 juni 1905, † Amersfoort 28 maart 1996.