Hendrik Rijnvis 1719 – 1796

Hendrik Rijnvis, ged. Leiden 19 sept. 1719, Lakenverwer, begr. Leiden nov. 1796, zn. van Johannes en Machteld Geleijn, tr. 1e Leiden 14 okt. 1746 Jannetje Gijsman, geb. Leiden, † ald.; tr. 2e Leiden 24 dec. 1762 Jannetje Storm, geb. 1733, ged. Leiden 7 juni 1733.

Uit het eerste huwelijk:
1. Jacobus Rijnvis, ged. Leiden 4 juli 1747.
2. Jan Rijnvis, ged. Leiden N H Hooglandsche kerk 16 okt. 1748.
3. Johanna Rijnvis, ged. Leiden 16 nov. 1749.
4. Abraham Rijnvis, ged. Leiden 19 sept. 1751.
5. Caetje Rijnvis, ged. Leiden 15 juli 1753, † ald. 13 dec. 1824, tr. Leiden 7 april 1780 Johannes Derwijn, geb. Leiden 7 febr. 1753.
6. Hendrik Rijnvis, ged. Leiden 12 okt. 1755.
7. Jan Rijnvis, ged. Leiden 13 april 1757, Droogscheerder, † Leiden 23 aug. 1808, tr. Leiden (ondertr. 17 sept.) 1779 Elisabeth Zaalberg, ged. Leiden 28 jan. 1753, Spinster, † Leiden 13 dec. 1812.
8. Pieter Rijnvis, ged. Leiden 2 april 1761, † ald. 27 aug. 1831, tr. Leiden 4 mei 1787 Elsje de Moen, ged. Leiden N H Hooglandsche kerk 2 juli 1758, † Leiden 31 jan. 1836, dr. van Benjamin en Marijtje Lamone.

Uit het tweede huwelijk:
9. Michiel Rijnvis, ged. Leiden 19 febr. 1764, begr. ald. 25 febr. 1764.
10. Michiel Rijnvis, ged. Leiden 3 maart 1765, begr. ald. 8 juni 1765.