Henrick Rijnvis

Henrick Rijnvis, Schepen van Elburg 1593-1609, begr. Elburg 18 juni 1680, zn. van Gerrit, tr. Jutje van Keuler.

Uit dit huwelijk:
1. Lubbertus Rijnvis, geb. Elburg, Predikant te Genemuiden 1619-1656, † 1656, tr. Kampen 11 febr. 1624 Janneke Jans.
2. Anneke Rijnvis, begr. Elburg 24 maart 1671.
3. Gerlacus Rijnvis, geb. Elburg, Predikant te Oosterwolde 1643-1657, † Oosterwolde 1657, tr. Hardewijk 8 sept. 1644 Willemina van Sonsbeeck.
4. Henrickien Rijnvis, begr. Elburg 12 nov. 1657.
5. Egbertje Rijnvis, geb. Elburg, tr. Kampen 23 okt. 1638 Gerrit Woltersen Nieuhof, geb. Nieuwhuis.
6. Jan Rijnvis.
7. Herman Rijnvis, Schepen van Elburg 1618.
8. Arnoldus Rijnvis, geb. Elburg.
9. Evert Rijnvis, geb. Elburg 1590, Burgemeester van Kampen 1631-1652, begr. Kampen 5 aug. 1664, tr. 1e Kampen 30 april 1617 Sara Boltels, geb. Amsterdam, begr. Kampen 25 juli 1630; tr. 2e Kampen 8 aug. 1632 Susanne Sabe, geb. Kampen, begr. ald. 17 juni 1640; tr. 3e (ondertr. Kampen 24 juni) 1642 Jacomijntje Borsel, geb. Keulen, begr. Kampen 6 maart 1647; tr. 4e Kampen 9 febr. 1648 Aefken Jans, geb. Kampen.

Geneanet