Hermannus Rijnvis

Hermannus Rijnvis, ged. Zwolle 23 aug. 1705, Dermkoper, begr. Zwolle 28 maart 1743, zn. van Gerrit en Joanna Lindenhof, tr. Mastenbroek 9 nov. 1729 Aaltje Schrijvers; zij hertr. Zwolle 3 okt. 1745 Jan van Leeuwen.

Uit dit huwelijk:
1. Gerhardus Rijnvis, ged. Zwolle 24 sept. 1730.
2. Ludolph Rijnvis, ged. Zwolle 4 nov. 1731, begr. ald. 4 maart 1743.
3. Johanna Rijnvis, ged. Zwolle 30 nov. 1733, begr. ald. 18 nov. 1787.
4. Gerrit Rijnvis, ged. Zwolle 26 april 1736, Wijnkoper, † Zwolle 27 mei 1812, tr. Zwolle 5 dec. 1763 Johanna van Lingen, begr. Zwolle 27 okt. 1784.
5. Merggien Rijnvis, ged. Zwolle 2 okt. 1738, begr. ald. 4 maart 1743.
6. Philippus Rijnvis, ged. Zwolle 27 april 1741, begr. ald. 2 juli 1759.