Jacobus Rijnvis

Jacobus Rijnvis, geb. Leiden 25 jan. 1819, Huisschilder, † Wassenaar 10 febr. 1900, zn. van Benjamin en Elisabeth Smit, tr. 1e Wassenaar 15 aug. 1851 Geertruida Elisabeth Broekman, geb. Hillegom 29 jan. 1815, † Wassenaar 18 nov. 1853; tr. 2e Wassenaar 5 mei 1854 Petronella Adriana Goedhart, geb. Wassenaar 29 maart 1822, † ald. 14 aug. 1885, dr. van Jan Adrianus en Elisabeth Maria Borrius.

Uit het eerste huwelijk:
1. Elisabeth Margaretha Rijnvis, geb. Wassenaar 11 juni 1852, † Haarlem 26 nov. 1918.
2. Johannes Jacobus Rijnvis, geb. Wassenaar 16 nov. 1853, † ald. 3 febr. 1855.

Uit het tweede huwelijk:
3. Johannes Benjamin Rijnvis, geb. Wassenaar 5 sept. 1855, Huisschilder, tr. 1e ’s Gravenhage 3 nov. 1880 Adriana Johanna Pak; tr. 2e Leiden 12 nov. 1902 Johanna Turenhout, geb. Leiden 13 jan. 1870, † ald. 24 juli 1944.
4. Hendrik Jacobus Rijnvis, geb. Wassenaar 23 febr. 1858, † ald. 27 mei 1861.
5. Adriana Maria Rijnvis, geb. Wassenaar 12 jan. 1860, † Leiden 20 maart 1920, tr. Leiden 19 febr. 1890 Willem Frederik Chaudron, geb. Leiden 14 mei 1865, Huisschilder, † Leiden 17 mei 1923.
6. Hendrica Jacoba Rijnvis, geb. Wassenaar 18 juni 1862, † Leiden 5 okt. 1939, tr. Leiden 5 dec. 1888 Arnoldus Jacobus Hendriksen, geb. Zoeterwoude 31 okt. 1859, Tuinman 1890.
7. Hendrik Jacobus Rijnvis, geb. Wassenaar 26 juli 1864, Huisschilder, † Zoeterwoude 24 maart 1944, tr. ’s Gravenhage 4 juli 1891 Lijntje Stolk, geb. Wassenaar 4 april 1864, dr. van Pieter en Suzanna Konijnenburg.
8. Wilhelmina Geertruida Rijnvis, geb. Wassenaar 13 maart 1869, † Oegstgeest 24 aug. 1929.