Jan Klaas Dekker 1743 – 1805

Jan Klaas Dekker, ged. Ruinen 11 aug. 1743, begr. Hoogeveen 31 dec. 1805, tr.
Ruinen 27 nov. 1768 Geertje Hendriks, geb. Echten 1744, † Hoogeveen 14 jan. 1810.
Uit dit huwelijk:

Roelof Jans Dekker