Jan Otto Schonewille 1843 – 1925

Jan Otto Schonewille, geb. Hollandscheveld 26 nov. 1843, † Hoogeveen
17 febr. 1925, tr. Hoogeveen 4 aug. 1866 Hendrikje Faken, geb. Hoogeveen 23 febr. 1844,
† ald. 5 maart 1929, dr. van Hendrik Jans en Roelofje Gerards Koster.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Schonewille
2. Margaretha Schonewille, geb. Kerkenveld 6 maart 1871.
3. Roelofje Schonewille, geb. Kerkenveld 13 okt. 1874, † Zuidwolde 6 okt. 1881.
4. Jan Schonewille, geb. Zuidwolde 8 mei 1877, † Hoogeveen 24 mei 1953.
5. Gerard Schonewille, geb. Kerkenveld 18 okt. 1879.
6. Roelofje Schonewille, geb. Kerkenveld 6 april 1883, † Zuidwolde 28 maart 1891.
7. Eiltje Schonewille, geb. Kerkenveld 9 sept. 1885, † Hoogeveen 19 nov. 1982.
8. Johannes Schonewille, geb. Kerkenveld 19 aug. 1888, † Hoogeveen 3 nov. 1976.