Johannes Rijnvis 1692 – 1764

Johannes Rijnvis, geb. Amsterdam 1692, Smidsknecht, begr. Leiden 10 maart 1764, zn. van Hendrick Gerritz en Geesje Barents Lagemans, tr. 1e Leiden (ondertr. 9 juli) 1719
Machteld Geleijn, geb. Leiden, dr. van Maria Willems; tr. 2e Leiden 30 maart 1721 Maria Orsou, ged. Leiden 25 okt. 1693, begr. ald. 17 mei 1755, dr. van Josias en Geertrui Ligtvoet.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrik Rijnvis, ged. Leiden 19 sept. 1719, Lakenverwer, begr. Leiden nov. 1796, tr. 1e Leiden 14 okt. 1746 Jannetje Gijsman, geb. Leiden, † ald.; tr. 2e Leiden 24 dec. 1762 Jannetje Storm, geb. 1733, ged. Leiden 7 juni 1733.
Uit het tweede huwelijk:
2. Josyna Rijnvis, ged. Leiden N H Marekerk 11 jan. 1722, begr. Leiden 1 nov. 1727.
3. Jan Rijnvis, ged. Leiden N H Hooglandsche kerk 27 mei 1725, begr. Leiden juli 1785, tr. Amsterdam 8 sept. 1769 Catharina Tielen.
4. Geertrui Rijnvis, ged. Leiden 19 okt. 1727, begr. ald. 22 nov. 1727.
5. Andries Rijnvis, ged. Leiden N H Marekerk 28 dec. 1729, Tuinmansknecht, † Leiden 12 jan. 1807, tr. Leiden (ondertr. 27 juni) 1755 Christina Boeselijn, ged. Leiden Papegaaijs Bolwerk 28 maart 1736, begr. Leiden 15 nov. 1777, dr. van Jacobus en Catharina van Heusden.
6. Pieter Rijnvis, ged. Leiden 20 febr. 1735, begr. ald. 25 maart 1786, tr. Leiden 1757 Anna de Graaf, ged. Leiden 9 okt. 1732, begr. ald. 22 maart 1800, wed. van Pieter Sinkveijl.