Kampen in de Middeleeuwen

In de 13e eeuw werd het stadsbestuur van Kampen gevormd door de schout, de vertegenwoordiger van de landsheer, en de schepenen, de vertegenwoordigers van de burgers.

Naarmate de stad in economisch opzicht belangrijker werd en groeide, probeerden de schepenen de macht van de schout te beperken.
Na 1313 had de schout geen medezeggenschap meer in het stadsbestuur en waren zijnbevoegdheden beperkt tot de rechtspraak.

Het bestuur werd gevormd door een Raad bestaande uit 12 schepenen en 12 raden die elk jaar van functie wisselden. Elke twee maanden werden twee schepenen tot burgemeester benoemd.

Tot 1520 werden de schepenen in principe door de bevolking gekozen maar in de praktijk werkte
dat veelal anders. Raadsleden bleven tot aan hun dood lid van het stadsbestuur en vaak ging het ambt over van vader op zoon.

Schepen en Raadsleden van Kampen in de familie Rijnvis waren:
1407 – 1425 Frederik Rijnvis
1447 – 1480 Johan Rijnvis
1481 – 1507 Frederik Rijnvis
1631 – 1653 Evert Rijnvis

Bron: De Schepenzaal uitgave Gemeente Kampen