Meyndert Hendrikz Rijnvis

Meyndert Hendrikz Rijnvis, Timmerman, zn. van Hendrick Meijnderts, tr. 1628 Hillegien Warnaersdr.

Uit dit huwelijk:
1. Henderyckje Meynderts Rijnvis, tr. Derck Jacobsz van Ulsen, Slachter.
2. Gerrit Meynderts Rijnvis, ged. Hasselt 1 dec. 1629, Spekkoper te Amsterdam, tr. Amsterdam 22 febr. 1659 Grietje Roelofs, geb. Amsterdam 1631, † 1686.
3. Hermannus Rijnvis, geb. Dalfsen 1635, Chirurgijn te Dalfsen, † Amsterdam, begr. Amsterdam St. Anthonis Kerkhof 5 okt. 1687, tr. Amsterdam 12 maart 1660 Grietje Alberts, geb. 1624.
4. Warnaer Meijdertszn Rijnvis, ged. Hasselt 22 maart 1635.
5. Hendrick Meyndertsz Rijnvis, geb. Hasselt 1645, Vleeshouwer te Amsterdam, tr. 1e Catharina Lebel; tr. 2e Amsterdam 1 febr. 1670 Jannetje Dircx, geb. Rijssel; tr. 3e Amsterdam 15 april 1679 Engeltje Jacobsdochter de Jongh, geb. Noort 1651; tr. 4e Amsterdam 24 okt. 1681 Jannetje Valck, geb. Amsterdam 1658.
6. Jannis Rijnvis, ged. Hasselt 11 maart 1649.
7. Hillegien Rijnvis, ged. Hasselt 26 nov. 1652.