Petrus Wilhelmus Rijnvis 1881 – 1941

Petrus Wilhelmus Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 13 dec. 1881, Opperman, † ’s Gravenhage 5 maart 1941, zn. van Andries en Johanna Wilhelmina Jansen, tr. ’s Gravenhage 4 dec. 1907 Sybregje Boukes, geb. Nijemirdum Gaasterland 17 jan. 1888, dr. van Jan en Antje Smink.

Uit dit huwelijk:
1. Petrus Wilhelmus Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 19 juni 1906, Stucadoor, † Niedorp 27 okt. 1986, tr. 1e ’s Gravenhage 29 juni 1927 Cornelia Elisabeth Maria Lalleman, geb. ’s Gravenhage 28 nov. 1903, † 30 aug. 1979, dr. van Gesina Hendrica Lalleman; tr. 2e ’s Gravenhage 3 okt. 1945 Laurentia Luyckx, geb. Woensdrecht 16 nov. 1908; tr. 3e ’s Gravenhage 15 nov. 1950 Maria Elisabeth Schipper, geb. ’s Gravenhage 28 dec. 1920, † Niedorp 18 aug. 1986.
2. Andries Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 13 dec. 1907, Loodgieter, † ’s Gravenhage 5 febr. 1969, tr. ’s Gravenhage 28 maart 1928 Petronella Maria Wildschut, geb. Leiden 6 dec. 1909, † ’s Gravenhage 23 juni 1975.
3. Antje Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 14 febr. 1909, † ald. 15 april 2002, tr. ’s Gravenhage 26 april 1929 Marinus Hendrik Poos, geb. Nijmegen 7 mei 1905, † ’s Gravenhage 13 okt. 1987.
4. Sijbrigje Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 25 juli 1911, † Voorburg 15 nov. 1991, tr. ’s Gravenhage 29 okt. 1930 Jacobus Verduin, geb. ’s Gravenhage 24 jan. 1907, † Rijswijk 14 aug. 1975.
5. Tjietje Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 21 juni 1913, † Rijswijk 27 jan. 2009, tr. ’s Gravenhage 17 juli 1935 Simon Blokdijk, geb. ’s Gravenhage 2 febr. 1909, † ald. 10 april 1994.