Roelof Rijnvis

Roelof Rijnvis, geb. Zwolle, Tinnegieter, zn. van Gerlacus en Willemina van Sonsbeeck, tr. Amsterdam 1 febr. 1681 Anna Booner, geb. Amsterdam, begr. ald. 31 juli 1686.

Uit dit huwelijk:
1. Willemina Rijnvis, ged. Amsterdam 2 nov. 1681, begr. ald. 27 mei 1740, tr. Amsterdam 3 juni 1712 Jan Klippinck.
2. Gerrit Rijnvis, ged. Amsterdam 13 okt. 1683, Tinnegieter, begr. Amsterdam 18 okt. 1727, tr. 1e Judith Teunis, begr. Zwolle 6 okt. 1703; tr. 2e Zwolle 16 nov. 1704 Joanna Lindenhof, begr. Zwolle 23 okt. 1738; tr. 3e Amsterdam 2 juni 1719 Annetje Croes.
3. Anna Rijnvis, ged. Amsterdam 7 okt. 1685, begr. ald. 15 dec. 1749, tr. Amsterdam 10 aug. 1708 Pieter Christiaansz, Varensman.
4. Roelof Rijnvis, ged. Amsterdam 7 okt. 1685, begr. ald. 26 nov. 1710.