Genealogie Rijnvis

I. Salomon Rijnvis, geb. Gent 1170, Bankier 1211-1226, vermeld, † 1227, tr. 1e Trune, † Gent; tr. 2e Volewide, † Gent 1227.
Uit het tweede huwelijk:
1. Gervinus, volgt IIa.
2. Willem Rijnvis.
3. Boudewijn Rijnvis.
4. Gilbertus Rijnvis, geb. Gent 1200, Bankier te Gent 1226-1234, † 1234.
5. Jan, volgt IIb.
6. Philippus Rijnvis, geb. Gent 1210.
7. Everardus, volgt IIc.

IIa. Gervinus Rijnvis.
Zijn kind:
Willem Rijnvis, Bouwer Ezelspoort Brugge, † 1298.

IIb. Jan Rijnvis, geb. 1203, Schepen van Gent,koopman.
Zijn kinderen:
1. Hendrik Rijnvis, Schepen van Gent 1293-1297, † 1297.
2. Pieter Rijnvis, Priester 1282-1288, † 1288.
3. Johan, volgt IIIa.
4. Philippes, volgt IIIb.
5. Alisie Rijnvis.

IIIa. Johan Rijnvis, Schepen van Gent, † 1291.
Zijn dochter:
Jeanne Rijnvis.

IIIb. Philippes Rijnvis, Schepen van Gent 1293-1297, † 1297.
Zijn kinderen:
1. Ghijselbrecht Rijnvis, Schepen van Gent 1313-1321, † Gent 29 sept. 1325, tr. Beatrix Sersimoens, † Gent 9 april 1335.
2. Jacob, volgt IVa.
3. Clais Rijnvis, Schepen van Gent 1331, † Gent 31 juli 1343, tr. Maria, † Gent 5 juni 1347.
4. Gillis, volgt IVb.

IVa. Jacob Rijnvis, Schepen van Gent 1297-1302.
Zijn kinderen:
1. Kateline Rijnvis, † 1375, tr. Jacob van Coeleghem, † 1372.
2. Johannes, volgt Va.
3. Agneta Rijnvis, † Gent 25 aug. 1368.
4. Lievin Rijnvis, Schepen van Gent 1360-1367, † Gent 1380.
5. Jacob, volgt Vb.
6. Margeurite Rijnvis.
7. Willem Rijnvis, geb. 1331, Burgemeester Geerardsbergen 1381, † Geerardsbergen 1381.

Va. Johannes Rijnvis, † Gent 9 sept. 1359, tr. Livina Muntsche, † Gent 9 juni 1383.
Uit dit huwelijk:
Hendrik Rijnvis, † Gent 9 juni 1383.

Vb. Jacob Rijnvis, Schepen van Gent 1319-1350.
Zijn dochter:
Jacqueline Rijnvis, tr. 1370 Wouter Schinckel, geb. 1350.

IVb. Gillis Rijnvis, Schepen van Gent 1334-1349, tr. 1316 Avezoete Borluut.
Zijn kinderen:
1. Frederik, volgt Vc.
2. Werner, volgt Vd.
3. Ghert Rijnvis.
Uit het huwelijk:
4. Maria Rijnvis, † 1355.

Vc. Frederik Rijnvis, Raadslid te Kampen 1407-1425.
Zijn zoon:

VIa. Hendrik Rijnvis, Gemeensman te Kampen 1456, † 1461, tr. Swaene van Ummen.
Uit dit huwelijk:
1. Meyndert, volgt VIIa.
2. Frederik Hendriksz Rijnvis, Gemeensman te Kampen 1486-1499, † 1499.

VIIa. Meyndert Rijnvis.
Zijn kinderen:
1. Hendrick Meijnderts, volgt VIIIa.
2. Grietien Meynderts Rijnvis, tr. 1592 Evert Jacobs.
3. Gerrit Meijnderts, volgt VIIIb.

VIIIa. Hendrick Meijnderts Rijnvis.
Zijn zoon:

IXa. Meyndert Hendrikz Rijnvis, Timmerman, tr. 1628 Hillegien Warnaersdr.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit, volgt Xa.
2. Hermannus, volgt Xb.
3. Warnaer, volgt Xc.
4. Hendrick, volgt Xd.
5. Jannis Rijnvis, ged. Hasselt 11 maart 1649.
6. Hillegien Rijnvis, ged. Hasselt 26 nov. 1652.

Xa. Gerrit Rijnvis, ged. Hasselt 1 dec. 1629, Spekkoper, tr. Amsterdam 22 febr. 1659 Grietje Roelofs, geb. Amsterdam 1631, † 1686.
Zijn zoon:
1. Roelof Gerritsz Rijnvis, ged. Hasselt 14 mei 1648, Winkelier, begr. Amsterdam 29 jan. 1687, tr. Amsterdam 29 maart 1686 Jannetje Barents, geb. Leeuwarden.
Uit het huwelijk:
2. Roelof Rijnvis, ged. Amsterdam 19 dec. 1659.
3. Meyndert Gerritsz, volgt XIa.
4. Annetje Rijnvis, ged. Amsterdam 4 sept. 1665.

XIa. Meyndert Gerritsz Rijnvis, ged. Amsterdam 3 jan. 1662, Spekkoper, begr. Amsterdam 14 nov. 1727, tr. Westfalen 18 april 1686 Maghteltje Jacobs, geb. Nieuwenhuis 1662, begr. Amsterdam 16 sept. 1719.
Uit dit huwelijk:
1. Margrietje Rijnvis, ged. Amsterdam 2 juli 1687, begr. ald. 8 nov. 1727, tr. Amsterdam 25 juli 1715 Willem de Goijer.
2. Anna Rijnvis, geb. Amsterdam 28 jan. 1689, † Rotterdam 11 jan. 1744, tr. Amsterdam 10 febr. 1711 Manta van der Loef, geb. Rotterdam 27 mei 1687, Groothandelaar in tabak, † Rotterdam 16 febr. 1729.
3. Gerrit, volgt XIIa.

XIIa. Gerrit Rijnvis, geb. Amsterdam 1690, Tabaksverkoper, begr. Amsterdam 11 dec. 1748, tr. Amsterdam 12 maart 1717 Elisabeth Bos, geb. Amsterdam 1695, begr. ald. 22 april 1769.
Uit dit huwelijk:
1. Machtelt Rijnvis, ged. Amsterdam 17 april 1720, † Utrecht 2 febr. 1803, tr. Jutphaas 2 juli 1754 Cornelis van Bosvelt, ged. Utrecht 16 nov. 1727, Predikant te Jutphaas 1753-1772, † Utrecht 22 aug. 1774.
2. Helena Rijnvis, ged. Amsterdam 2 aug. 1722, begr. ald. 28 maart 1759.
3. Mijndert Rijnvis, ged. Amsterdam 22 juli 1725.
4. Jan Herman Rijnvis, ged. Amsterdam 5 nov. 1727, Tabaksspinner, † Utrecht 18 febr. 1801.
5. Elisabeth Rijnvis, ged. Amsterdam 24 juni 1730, begr. ald. 10 mei 1758.
6. Mijndert Rijnvis, ged. Amsterdam 24 aug. 1732.

Xb. Hermannus Rijnvis, geb. Dalfsen 1635, Chirurgijn te Dalfsen, † Amsterdam, begr. Amsterdam St. Anthonis Kerkhof 5 okt. 1687, tr. (ondertr. Amsterdam 12 maart) 1660 Grietje Alberts, geb. 1624.
Uit dit huwelijk:

XIb. Hendrick Herms Rijnvis, geb. Amsterdam 1661, tr. 1e Amsterdam 29 mei 1691 Geesje Barents Lagemans, geb. Wessem 1659, † 1707; tr. 2e Leiden 23 jan. 1707 Magdalena de Beunje, ged. Leiden 23 jan. 1664, † dec. 1728.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes, volgt XIIb.
2. Catalyntje Rijnvis, geb. 1693, ged. Amsterdam 22 april 1693, begr. Leiden nov. 1709.
3. Hermijntje Rijnvis, geb. Leiden, ged. Leiden 8 nov. 1698, begr. ald. nov. 1709.
Uit het tweede huwelijk:
4. Adriana Rijnvis, ged. Leiden 18 maart 1708, begr. ald. 29 dec. 1790, tr. 1e Leiden 11 dec. 1728 Jacobus de Leeuw, geb. Leiden 26 april 1693; tr. 2e Leiden 17 nov. 1765 Adriaan Rook, Lakenewerker, begr. Oegstgeest 5 juli 1780.

XIIb. Johannes Rijnvis, geb. Amsterdam 1692, Smidsknecht, begr. Leiden 10 maart 1764, tr. 1e Leiden (ondertr. 9 juli) 1719 Machteld Geleijn, geb. Leiden, dr. van Maria Willems; tr. 2e Leiden 30 maart 1721 Maria Orsou, ged. Leiden 25 okt. 1693, begr. ald. 17 mei 1755, dr. van Josias en Geertrui Ligtvoet.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrik, volgt XIIIa.
Uit het tweede huwelijk:
2. Josyna Rijnvis, ged. Leiden N H Marekerk 11 jan. 1722, begr. Leiden 1 nov. 1727.
3. Jan Rijnvis, ged. Leiden N H Hooglandsche kerk 27 mei 1725, begr. Leiden juli 1785, tr. Amsterdam 8 sept. 1769 Catharina Tielen.
4. Geertrui Rijnvis, ged. Leiden 19 okt. 1727, begr. ald. 22 nov. 1727.
5. Andries, volgt XIIIb.
6. Pieter, volgt XIIIc.

XIIIa. Hendrik Rijnvis, ged. Leiden 19 sept. 1719, Lakenverwer, begr. Leiden nov. 1796, tr. 1e Leiden 14 okt. 1746 Jannetje Gijsman, geb. Leiden, † ald.; tr. 2e Leiden 24 dec. 1762 Jannetje Storm, geb. 1733, ged. Leiden 7 juni 1733.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jacobus Rijnvis, ged. Leiden 4 juli 1747.
2. Jan Rijnvis, ged. Leiden N H Hooglandsche kerk 16 okt. 1748.
3. Johanna Rijnvis, ged. Leiden 16 nov. 1749.
4. Abraham Rijnvis, ged. Leiden 19 sept. 1751.
5. Caetje Rijnvis, ged. Leiden 15 juli 1753, † ald. 13 dec. 1824, tr. Leiden 7 april 1780 Johannes Derwijn, geb. Leiden 7 febr. 1753.
6. Hendrik Rijnvis, ged. Leiden 12 okt. 1755.
7. Jan, volgt XIVa.
8. Pieter, volgt XIVb.
Uit het tweede huwelijk:
9. Michiel Rijnvis, ged. Leiden 19 febr. 1764, begr. ald. 25 febr. 1764.
10. Michiel Rijnvis, ged. Leiden 3 maart 1765, begr. ald. 8 juni 1765.

XIVa. Jan Rijnvis, ged. Leiden 13 april 1757, Droogscheerder, † Leiden 23 aug. 1808, tr. Leiden (ondertr. 17 sept.) 1779 Elisabeth Zaalberg, ged. Leiden 28 jan. 1753, Spinster, † Leiden 13 dec. 1812.
Uit dit huwelijk:
1. Jannetje Rijnvis, ged. Leiden N H Hooglandsche kerk 20 jan. 1780, † Leiden 21 nov. 1860, tr. Leiden 18 jan. 1805 Isaac de Klerk, geb. Leiden, Broodbakker, † Leiden 7 febr. 1833.
2. Hendrik Rijnvis, ged. Leiden N H Marekerk 6 nov. 1781, † 6 nov. 1781.
3. Johannes Rijnvis, ged. Leiden N H Pieterskerk 9 jan. 1785.
4. Hendrik Rijnvis, geb. Leiden 23 mei 1786, ged. Leiden N H Hooglandsche kerk 25 mei 1786.
5. Jan Rijnvis, ged. Leiden N H Hooglandsche kerk 15 maart 1789, begr. Leiden april 1790.
6. Alida Rijnvis, ged. Leiden 15 maart 1789.
7. Jan Rijnvis, ged. Leiden N H Hooglandsche kerk 4 juni 1795, Koopman, Vlaggendoekwever, † Leiden 27 april 1865, tr. Leiden 20 febr. 1834 Sara Velthoven, ged. Leiden 7 jan. 1800, † ald. 4 april 1863.

XIVb. Pieter Rijnvis, ged. Leiden 2 april 1761, † ald. 27 aug. 1831, tr. Leiden 4 mei 1787 Elsje de Moen, ged. Leiden N H Hooglandsche kerk 2 juli 1758, † Leiden 31 jan. 1836, dr. van Benjamin en Marijtje Lamone.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Rijnvis, ged. Leiden N H Hooglandsche kerk 28 okt. 1787, begr. Leiden okt. 1794.
2. Benjamin, volgt XVa.
3. Pieter, volgt XVb.
4. Jan Rijnvis, ged. Leiden 17 febr. 1793, begr. ald. okt. 1794.
5. Elizabeth Rijnvis, ged. Leiden 10 juni 1795, begr. ald. jan. 1796.
6. Barend Rijnvis, ged. Leiden 12 april 1798.

XVa. Benjamin Rijnvis, ged. Leiden 26 dec. 1788, Timmermansknecht, † Ommerschans 29 juni 1848, tr. Leiden 13 mei 1808 Elisabeth Smit, geb. 1783, † Leiden 25 jan. 1855.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, volgt XVIa.
2. Maria Wilhelmina Rijnvis, geb. Leiden 17 aug. 1810, Dubbelaarster, † Leiden 8 maart 1888, tr. Leiden 18 okt. 1838 Hendrik Tegelaar, geb. Leiden 13 dec. 1815, Kuipersknecht, wedr. van Lena van der Blom.
3. Johanna Maria Wilhelmina Rijnvis, geb. Leiden 15 aug. 1812, † ald. 12 nov. 1818.
4. Benjamin Rijnvis, geb. Leiden 1 okt. 1814, † ald. 14 juli 1819.
5. Hendrik Johannes, volgt XVIb.
6. Jacobus, volgt XVIc.
7. Elisabeth Rijnvis, geb. Leiden 25 juli 1821, † ald. 9 juli 1897, tr. 1e Leiden 26 sept. 1849 Maarten van Dijk, geb. Leiden 17 maart 1826, † ald. 20 juni 1858; tr. 2e Leiden 15 mei 1861 Jacobus Selier, geb. Leiden 13 juli 1837, Schipper / Schoenmaker, † Leiden 4 febr. 1891.

XVIa. Pieter Rijnvis, ged. Leiden 8 sept. 1808, Kuipersknecht, Sjouwer, † Woerden 28 mei 1854, tr. Leiden 2 okt. 1833 Maria Jacomina Wijling, geb. Leiden 11 febr. 1812, Spinster.
Uit dit huwelijk:
1. Benjamin Rijnvis, geb. Leiden 14 april 1836, † ald. 19 april 1836.
2. Catharina Rijnvis, geb. Leiden 6 sept. 1839, Breister, † Leiden 25 maart 1886, tr. Leiden 5 nov. 1862 Jan Stavleu, geb. Leiden 17 aug. 1835, Sjouwer.

XVIb. Hendrik Johannes Rijnvis, geb. Leiden 27 april 1817, Wever, † Leiden 9 aug. 1859, tr. Leiden 15 okt. 1846 Cornelia Jacoba Stikkelorum, geb. Leiden 5 mei 1819, † ald. 9 aug. 1859.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Jacoba Rijnvis, geb. Leiden 29 jan. 1847, † ald. 22 nov. 1859.
2. Willem Carel Rijnvis, geb. Leiden 14 jan. 1849, † ald. 17 juli 1849.
3. Benjamin Rijnvis, geb. Leiden 22 juli 1850, † ald. 28 maart 1851.
4. Jacoba Rijnvis, geb. Leiden 24 maart 1852, † ald. 7 jan. 1857.
5. Johannes Rijnvis, geb. Leiden 19 mei 1858, † ald. 22 okt. 1859.

XVIc. Jacobus Rijnvis, geb. Leiden 25 jan. 1819, Huisschilder, † Wassenaar 10 febr. 1900, tr. 1e Wassenaar 15 aug. 1851 Geertruida Elisabeth Broekman, geb. Hillegom 29 jan. 1815, † Wassenaar 18 nov. 1853; tr. 2e Wassenaar 5 mei 1854 Petronella Adriana Goedhart, geb. Wassenaar 29 maart 1822, † ald. 14 aug. 1885, dr. van Jan Adrianus en Elisabeth Maria Borrius.
Uit het eerste huwelijk:
1. Elisabeth Margaretha Rijnvis, geb. Wassenaar 11 juni 1852, † Haarlem 26 nov. 1918.
2. Johannes Jacobus Rijnvis, geb. Wassenaar 16 nov. 1853, † ald. 3 febr. 1855.
Uit het tweede huwelijk:
3. Johannes Benjamin, volgt XVIIa.
4. Hendrik Jacobus Rijnvis, geb. Wassenaar 23 febr. 1858, † ald. 27 mei 1861.
5. Adriana Maria Rijnvis, geb. Wassenaar 12 jan. 1860, † Leiden 20 maart 1920, tr. Leiden 19 febr. 1890 Willem Frederik Chaudron, geb. Leiden 14 mei 1865, Huisschilder, † Leiden 17 mei 1923.
6. Hendrica Jacoba Rijnvis, geb. Wassenaar 18 juni 1862, † Leiden 5 okt. 1939, tr. Leiden 5 dec. 1888 Arnoldus Jacobus Hendriksen, geb. Zoeterwoude 31 okt. 1859, Tuinman 1890.
7. Hendrik Jacobus, volgt XVIIb.
8. Wilhelmina Geertruida Rijnvis, geb. Wassenaar 13 maart 1869, † Oegstgeest 24 aug. 1929.

XVIIa. Johannes Benjamin Rijnvis, geb. Wassenaar 5 sept. 1855, Huisschilder, tr. 1e ’s Gravenhage 3 nov. 1880 Adriana Johanna Pak; tr. 2e Leiden 12 nov. 1902 Johanna Turenhout, geb. Leiden 13 jan. 1870, † ald. 24 juli 1944.
Uit het eerste huwelijk:
1. Petronella Gerarda Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 7 aug. 1882.
2. Petronella Geertruida Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 3 aug. 1883, † ald. 3 aug. 1883.
3. Quirines Petrus Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 27 aug. 1885, † ald. 10 okt. 1885.
Uit het tweede huwelijk:
4. Johanna Rijnvis, geb. Leiden 13 aug. 1903, † ald. 18 juli 1964.
5. Jacobus Petrus Rijnvis, geb. Leiden 13 aug. 1903.
6. Wilhelmina Geertruida Rijnvis, geb. Leiden 12 jan. 1905, † ald. 3 dec. 1989, tr. Leiden 29 okt. 1952 Leonardus Johannes Hubertus van der Weijden, geb. Leiden 19 juni 1907.
7. Adriana Maria Rijnvis, geb. Leiden 16 dec. 1906, † ald. 9 aug. 1945, tr. Leiden 19 dec. 1934 Cornelis Leendert van der Wilk, geb. Oegstgeest 27 okt. 1909, † Leiden 7 jan. 1995.
8. Petronella Rijnvis, geb. Leiden 16 dec. 1906.
9. Petronella Rijnvis, geb. Leiden 4 april 1908.
10. Jacoba Rijnvis, geb. Leiden 6 okt. 1913, † ald. 3 april 1999, tr. Leiden 8 sept. 1937 Pieter Eduard Jozef Rombaut, geb. Leiden 5 nov. 1911.

XVIIb. Hendrik Jacobus Rijnvis, geb. Wassenaar 26 juli 1864, Huisschilder, † Zoeterwoude 24 maart 1944, tr. ’s Gravenhage 4 juli 1891 Lijntje Stolk, geb. Wassenaar 4 april 1864, dr. van Pieter en Suzanna Konijnenburg.
Uit dit huwelijk:
1. Petronella Adriana Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 24 dec. 1888, † ald. 13 febr. 1889.
2. Suzanna Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 15 nov. 1889, † ald. 6 juli 1897.
3. Petronella Adriana Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 1 juni 1892, † Voorburg 3 nov. 1954, tr. Voorschoten 18 febr. 1916 Leendert Beukenholdt, geb. Voorschoten 31 mei 1891, † Voorburg 28 dec. 1963.
4. Adriana Helena Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 20 april 1894, † Voorschoten 19 maart 1962, tr. Voorschoten 20 aug. 1915 Karel Izaak Waasdorp, geb. Voorschoten 23 nov. 1893.
5. Jacobus Hendrik, volgt XVIIIa.
6. Arie Johannes, volgt XVIIIb.

XVIIIa. Jacobus Hendrik Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 15 juli 1896, Tuinknecht, † ’s Gravenhage 7 sept. 1967, tr. Wassenaar 25 april 1924 Lena Isabella Kieboom, geb. Rotterdam 4 sept. 1896, † Katwijk ZH 1 okt. 1992, dr. van Antonie Adrianus en Maria Margaretha Koelhof.
Uit dit huwelijk:
Hendrik Jacobus Rijnvis, geb. Wassenaar 4 juni 1927, † ald. 4 mei 2001, tr. Wassenaar 17 sept. 1962 Elisabeth Vlieland, geb. Leiden 5 maart 1938, † ald. 21 nov. 2004.

XVIIIb. Arie Johannes Rijnvis, geb. Wassenaar 9 febr. 1899, Tuinman, † ’s Gravenhage 23 okt. 1963, tr. ’s Gravenhage 3 nov. 1937 Elizabeth Willemijntje van Heijningen, geb. Leimuiden 20 juni 1905, † Amersfoort 28 maart 1996.
Uit dit huwelijk:
Arie Johannes Rijnvis, geb. s Gravenhage 12 maart 1938, † Utrecht 10 febr. 2018.

XVb. Pieter Rijnvis, ged. Leiden N H Hooglandsche kerk 12 dec. 1790, Schoenmaker, † Leiden 20 nov. 1832, tr. Leiden 28 aug. 1811 Catharina Maartense, geb. Leiden 15 aug. 1788, † ald. 5 okt. 1859.
Uit dit huwelijk:
1. Elsje Rijnvis, geb. Leiden 24 jan. 1812, † ald. 2 juni 1812.
2. Maria Rijnvis, geb. Leiden 31 maart 1813, † ald. 1 juni 1813.
3. Pieter, volgt XVId.
4. Maria Catharina Rijnvis, geb. Leiden 12 febr. 1816, tr. Leiden 30 juni 1852 Johannes Vermeulen, geb. Leiden 3 dec. 1819, Behanger.
5. Johannes, volgt XVIe.
6. Wilhelmina Rijnvis, geb. Leiden 2 juli 1822, † ald. 16 maart 1841.
7. Frederica Rijnvis, geb. Leiden 2 maart 1825, † ald. 3 sept. 1835.
8. Cornelia Rijnvis, geb. Leiden 9 juni 1829, † ald. 13 juni 1849.

XVId. Pieter Rijnvis, geb. Leiden 15 aug. 1814, Lakenwever, † Leiden 23 nov. 1874, tr. Leiden 9 maart 1837 Maria Elkerbout, geb. Leiden 21 mei 1815, Spinster, † Leiden 14 nov. 1898.
Uit dit huwelijk:
Gerrit Rijnvis, geb. Leiden 23 juli 1839, † ald. 5 okt. 1859.

XVIe. Johannes Rijnvis, geb. Leiden 5 juli 1819, Roodverver, tr. Leiden 16 juli 1851 Geertruida van der Meer, geb. Leiden 1 sept. 1823, Naaister, † Geldermalsen 14 april 1900.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Johannes Rijnvis, geb. Leiden 2 juni 1852.
2. Maria Rijnvis, geb. Leiden 10 nov. 1859, † ’s Gravenhage 13 april 1919, tr. Leiden 22 mei 1878 Pieter Waasdorp, geb. Katwijk aan Zee 6 aug. 1857, Metselaar, † ’s Gravenhage 21 maart 1932.
3. Geertruy Rijnvis, geb. Leiden 30 maart 1863, † ald. 12 maart 1929, tr. Leiden 11 mei 1887 Gerrit van Noort, geb. 1865, Jalousiemaker.

XIIIb. Andries Rijnvis, ged. Leiden N H Marekerk 28 dec. 1729, Tuinmansknecht, † Leiden 12 jan. 1807, tr. Leiden (ondertr. 27 juni) 1755 Christina Boeselijn, ged. Leiden Papegaaijs Bolwerk 28 maart 1736, begr. Leiden 15 nov. 1777, dr. van Jacobus en Catharina van Heusden.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Rijnvis, ged. Leiden N H Hooglandsche kerk 3 juni 1756.
2. Andries Rijnvis, ged. Leiden N H Hooglandsche kerk 19 nov. 1758, begr. Leiden 14 april 1759.
3. Maria Rijnvis, ged. Leiden N H Hooglandsche kerk 15 juni 1760, † Leiden 30 mei 1807.
4. Jacobus Rijnvis, ged. Leiden 29 juli 1762, begr. ald. 21 aug. 1762.
5. Catharina Rijnvis, ged. Leiden N H Hooglandsche kerk 31 jan. 1764, begr. Leiden 15 maart 1766.
6. Dirkje Rijnvis, ged. Leiden N H Hooglandsche kerk 3 okt. 1765, begr. Leiden dec. 1788.
7. Andries, volgt XIVc.
8. Jan Rijnvis, ged. Leiden N H Hooglandsche kerk 29 juli 1770, † Leiden 25 juli 1772.

XIVc. Andries Rijnvis, ged. Leiden N H Hooglandsche kerk 14 jan. 1768, Turfdrager, † Leiden 14 dec. 1832, tr. Leiden 10 mei 1795 Johanna Margaretha Bonnet, ged. Leiden 2 juni 1768, † ald. 14 nov. 1840, dr. van Dirk en Johanna van Steenstraten.
Uit dit huwelijk:
1. Christina Maria Rijnvis, ged. Leiden N H Hooglandsche kerk 18 okt. 1795, † Leiden 15 febr. 1831, tr. Leiden 9 maart 1820 Arie Keereweer, ged. Leiden 21 febr. 1802, Greinwever.
2. Johanna Margaretha Rijnvis, ged. Leiden 17 sept. 1797, begr. ald. 8 dec. 1798.
3. Andries, volgt XVc.
4. Dirk, volgt XVd.
5. Johanna Margaretha Rijnvis, geb. Leiden 4 mei 1804, ged. Leiden N H Marekerk 15 mei 1803, Dienstbode, † Leiden 16 sept. 1887, tr. Leiden 29 dec. 1825 Leendert Marcus Schipper, ged. Leiden 6 okt. 1807, Schoenmaker.
6. Maria Rijnvis, geb. Leiden 2 febr. 1805, ged. Leiden N H Marekerk 28 febr. 1805, Dienstbode, † Leiden 24 febr. 1870, tr. Leiden 8 sept. 1825 Jacobus Kors, ged. Leiden 5 maart 1805, Schoenmaker.
7. Jacob Rijnvis, geb. Leiden 1 maart 1807, ged. Leiden N H Marekerk 8 maart 1807, † Leiden 20 dec. 1807.
8. Rebecca Rijnvis, geb. Leiden 26 april 1811, ged. Leiden N H Marekerk 28 april 1811, † Leiden 12 juni 1815.

XVc. Andries Rijnvis, ged. Leiden N H Hooglandsche kerk 7 juli 1799, Kannonier Rijdende Artillerie 1823-1852, † Amersfoort 26 jan. 1864, tr. Leiden 14 nov. 1822 Hendrica Agatha de Lange, ged. Leiden 25 juni 1800, Dienstbode, † Amersfoort 3 febr. 1864, dr. van Arnoldus en Gerarda Paas.
Uit dit huwelijk:
1. Andries, volgt XVIf.
2. Johannes Baptist Rijnvis, geb. Breda 6 juni 1824, † ald. 4 juli 1824.
3. Geertruida Hendrika Agatha Rijnvis, geb. Breda 31 aug. 1825, † Amersfoort 10 jan. 1849.
4. Simon Jacobus Rijnvis, geb. Breda 23 mei 1828, † Utrecht 5 febr. 1905, tr. Utrecht 25 nov. 1863 Hendrica Gadella, geb. Houten 18 jan. 1815, † Utrecht 14 dec. 1879.
5. Maria Susanna Rijnvis, geb. ’s Hertogenbosch 13 febr. 1830, † Odijk 7 febr. 1882, tr. 1e Amersfoort 15 aug. 1857 Christiaan Nieuwind, geb. Werkhoven 1812, † Texel 29 juni 1862; tr. 2e Utrecht 10 mei 1865 Pieter de Valk, geb. Odijk 15 nov. 1822, † ald. 21 nov. 1883.
6. Gerardina Hendrica Johanna Rijnvis, geb. Woensel 18 juli 1831, † Arnhem 19 sept. 1884, tr. Arnhem 9 nov. 1864 Lambertus Lucas Bongers, geb. Arnhem 24 nov. 1840, Schoenmaker, † Arnhem 27 april 1886.
7. Alexander Carolus Rijnvis, geb. Teteringen 16 juni 1834, † Amersfoort 29 aug. 1860.
8. Leonardus Rijnvis, geb. Udenhout 28 juni 1835, † Amersfoort 18 april 1840.
9. Arnoldus Petrus Rijnvis, geb. Udenhout 17 sept. 1836, † Amersfoort 11 sept. 1849.
10. Petrus Johannes Baptist Rijnvis, geb. Amersfoort 23 jan. 1839, † ald. 7 mei 1839.
11. Johannes Rijnvis, geb. Amersfoort 28 juni 1840, † ald. 12 jan. 1841.
12. Johanna Margrietha Rijnvis, geb. Amersfoort 12 april 1842, † ald. 25 aug. 1842.

XVIf. Andries Rijnvis, geb. Leiden 13 okt. 1822, Stucadoor, † ’s Gravenhage 12 sept. 1896, tr. ’s Gravenhage 11 nov. 1846 Maria Koster, geb. ’s Gravenhage 6 juli 1823, Huisvrouw, dr. van Aart en Johanna Wilhelmina Schaper.
Uit dit huwelijk:
1. Andries, volgt XVIIc.
2. Hendrika Maria Rijnvis, geb. 20 aug. 1847, † Rotterdam 30 aug. 1849.
3. Johanna Wilhelmina Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 5 mei 1849, † ald. 23 febr. 1897, tr. ’s Gravenhage 1 sept. 1886 Arie Pieter van der Ende, geb. ’s Gravenhage 6 febr. 1864, † ald. 5 nov. 1938.
4. Hendrika Rijnvis, geb. Rotterdam 8 febr. 1851, † ald. 7 sept. 1852.
5. Hendrika Rijnvis, geb. Rotterdam 16 maart 1853.
6. Arnoldus Leonardus, volgt XVIId.
7. Gerardus Rijnvis, geb. Rotterdam 2 juni 1857, † ald. 1 dec. 1858.
8. Maria Rijnvis, geb. Rotterdam 23 febr. 1859, † 20 febr. 1928, tr. 1e Amsterdam 18 sept. 1901 Jean Francios Joseph Simon, geb. Amsterdam 19 febr. 1867, Kapper; hij hertr. Amsterdam 4 febr. 1915 Margartha Helena Schneider; tr. 2e Amsterdam 16 april 1925 Jean Francios Joseph Simon, geb. Amsterdam 19 febr. 1867, Kapper; hij hertr. Amsterdam 4 febr. 1915 Margartha Helena Schneider.
9. Petrus Wilhelmus Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 31 jan. 1861, Stucadoor.
10. Johanna Maria Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 27 mei 1863, tr. 1e ’s Gravenhage 18 juni 1884 (echtsch. uitgespr. ald. 12 okt. 1897) Hijman de Leeuw, geb. ’s Gravenhage 27 dec. 1858, zn. van Abraham en Aaltje Wolff; tr. 2e Arkansas USA 14 juli 1895 Peter H. van der Byl, geb. 14 maart 1854, † St Louis USA 21 okt. 1919.
11. Gerardus Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 5 april 1865, Stucadoor, † Nunspeet 16 juni 1943, tr. ’s Gravenhage 9 sept. 1891 Gerritje van Rees, geb. Renkum 14 juni 1866, † ’s Gravenhage 16 maart 1931.
12. Alexander Sixtus, volgt XVIIe.
13. Dina Maria Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 30 nov. 1869, † ald. 31 aug. 1870.

XVIIc. Andries Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 31 aug. 1845, Stucadoor, † ’s Gravenhage 7 okt. 1917, tr. ’s Gravenhage 9 okt. 1872 Johanna Wilhelmina Jansen, geb. ’s Gravenhage 16 april 1848, † ald. 25 april 1940, dr. van Jacobus en Margaretha Petronella Freeze.
Uit dit huwelijk:
1. Andries, volgt XVIIIc.
2. Jacobus Arnoldus Rijnvis, geb. Rotterdam 16 nov. 1871, † ’s Gravenhage 31 mei 1900.
3. Hendrik Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 24 dec. 1875, † Venray 13 aug. 1907.
4. Maria Margaretha Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 3 aug. 1878, † Hazerswoude 10 febr. 1943, tr. ’s Gravenhage 14 okt. 1908 Jacobus Cornelis Jansen, geb. Utrecht 18 juli 1874, † ’s Gravenhage 17 maart 1936.
5. Petrus Wilhelmus, volgt XVIIId.
6. Johanna Wilhelmina Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 29 jan. 1885, † Voorburg 8 febr. 1941, tr. ’s Gravenhage 16 sept. 1908 Jan de Jong, geb. ’s Gravenhage 1 aug. 1883.
7. Herman, volgt XVIIIe.
8. Gerardina Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 26 jan. 1891, † Rosmalen 10 juli 1954, tr. ’s Gravenhage 27 aug. 1913 Adrianus Kroon, geb. ’s Gravenhage 14 maart 1892.

XVIIIc. Andries Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 27 jan. 1870, † Voorburg 31 dec. 1956, tr. ’s Gravenhage 14 dec. 1898 Petronella Christina Roos, geb. Rotterdam 26 nov. 1873, † ’s Gravenhage 22 april 1948.
Uit dit huwelijk:
1. Alida Johanna Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 15 okt. 1895, † Voorburg 30 okt. 1969, tr. ’s Gravenhage 7 juli 1915 Wilhelm Gerardus Schalker, geb. ’s Gravenhage 28 juni 1893.
2. Johanna Petronella Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 6 okt. 1898, † Delft 17 mei 1948, tr. Voorburg 27 juli 1917 Johan Adam Blauw, geb. Voorburg 5 april 1896, Steenzetter, † Wassenaar 4 dec. 1947.
3. Pieternella Christina Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 8 sept. 1902, † ald. 13 april 1988, tr. Voorburg 18 jan. 1935 Barend Berends de Groot, geb. Voorburg 19 mei 1895, † ald. 9 jan. 1973.
4. Maria Margaretha Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 8 juni 1904, † ald. 8 aug. 1966, tr. ’s Gravenhage 24 jan. 1923 Martinus van Wieringen, geb. Alphen ZH 4 mei 1900, † ’s Gravenhage 18 juli 1941.
5. Andries Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 18 okt. 1906, † ald. 6 aug. 1971, tr. ’s Gravenhage 19 mei 1931 Willemina Johanna Roos, geb. ’s Gravenhage 22 mei 1907.

XVIIId. Petrus Wilhelmus Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 13 dec. 1881, Opperman, † ’s Gravenhage 5 maart 1941, tr. ’s Gravenhage 4 dec. 1907 Sybregje Boukes, geb. Nijemirdum Gaasterland 17 jan. 1888, dr. van Jan en Antje Smink.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Wilhelmus, volgt XIXa.
2. Andries, volgt XIXb.
3. Antje Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 14 febr. 1909, † ald. 15 april 2002, tr. ’s Gravenhage 26 april 1929 Marinus Hendrik Poos, geb. Nijmegen 7 mei 1905, † ’s Gravenhage 13 okt. 1987.
4. Sijbrigje Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 25 juli 1911, † Voorburg 15 nov. 1991, tr. ’s Gravenhage 29 okt. 1930 Jacobus Verduin, geb. ’s Gravenhage 24 jan. 1907, † Rijswijk 14 aug. 1975.
5. Tjietje Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 21 juni 1913, † Rijswijk 27 jan. 2009, tr. ’s Gravenhage 17 juli 1935 Simon Blokdijk, geb. ’s Gravenhage 2 febr. 1909, † ald. 10 april 1994.

XIXa. Petrus Wilhelmus Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 19 juni 1906, Stucadoor, † Niedorp 27 okt. 1986, tr. 1e ’s Gravenhage 29 juni 1927 Cornelia Elisabeth Maria Lalleman, geb. ’s Gravenhage 28 nov. 1903, † 30 aug. 1979, dr. van Gesina Hendrica Lalleman; tr. 2e ’s Gravenhage 3 okt. 1945 Laurentia Luyckx, geb. Woensdrecht 16 nov. 1908; tr. 3e ’s Gravenhage 15 nov. 1950 Maria Elisabeth Schipper, geb. ’s Gravenhage 28 dec. 1920, † Niedorp 18 aug. 1986.
Uit het derde huwelijk:
1. Petrus Cornelis Wilhelmus Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 17 febr. 1947, Musicus, † ’s Gravenhage 14 juli 1989.
2. Charles Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 22 dec. 1949, † ald. 15 april 1985.

XIXb. Andries Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 13 dec. 1907, Loodgieter, † ’s Gravenhage 5 febr. 1969, tr. ’s Gravenhage 28 maart 1928 Petronella Maria Wildschut, geb. Leiden 6 dec. 1909, † ’s Gravenhage 23 juni 1975.
Uit dit huwelijk:
1. Andries Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 27 jan. 1930, † ald. 23 dec. 2004, tr. ’s Gravenhage 19 aug. 1955 Berendina van Mil, geb. ’s Gravenhage 14 april 1929, † ald. 22 maart 1999.
2. Petrus Wilhelmus Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 16 okt. 1932, † ald. 23 okt. 1986.

XVIIIe. Herman Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 2 jan. 1888, Stucadoor, † ’s Gravenhage 11 juli 1956, tr. ’sGravenhage 13 febr. 1918 Maria Antonia van der Linde, geb. ’s Gravenhage 15 febr. 1890, † ald. 3 juli 1953.
Uit dit huwelijk:
1. Helena Maria Rijnvis, geb. Leiden 1 aug. 1914, † Purmerend 4 sept. 1997, tr. Den Helder 30 sept. 1943 Jelle de Valk, geb. Opsterland 12 sept. 1908, † Beemster 1 juli 1974.
2. Johanna Wilhelmina Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 1 aug. 1918, † Deventer 22 juli 1984, tr. Delft 1 aug. 1941 Jacobus Marinus Worminkhuijzen, geb. Delft 4 april 1916, Chauffeur, † Delft 2 mei 1946.
3. Marie Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 29 okt. 1921, † Den Helder 9 aug. 1972, tr. Den Helder 11 maart 1966 Catrinus de Valk, geb. Utingerdeel 4 okt. 1926, † Den Helder 7 febr. 1972.
4. Herman Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 9 maart 1924, Stucadoor, † ’s Gravenhage 6 jan. 2004.
5. Gerardina Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 13 jan. 1929, † Zoetermeer 21 okt. 2004, tr. ’s Gravenhage 28 juni 1950 Johannes Cornelis van Eijk, geb. ’s Gravenhage 17 mei 1920, † Leidschendam 26 sept. 1979.

XVIId. Arnoldus Leonardus Rijnvis, geb. Rotterdam 28 nov. 1854, tr. ’s Gravenhage 1 sept. 1875 Madeleine Marie Raimond, geb. ’s Gravenhage 11 juni 1848.
Uit dit huwelijk:
1. Marie Madeleine Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 27 dec. 1875, † ald. 16 febr. 1900.
2. Jeannette Guillaum.elisabeth Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 25 dec. 1876, † ald. 21 mei 1877.
3. Jeannette Guillaum.elisabeth Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 3 mei 1878, † ald. 22 juli 1879.
4. Arnoldina Jacoba Geertr. Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 19 juli 1879, Dienstbode, † ’s Gravenhage 13 jan. 1949, tr. ’s Gravenhage 24 juli 1901 Hendricus Leonardus Jurinus Marbus, geb. ’s Gravenhage 19 febr. 1877.
5. Johanna Wilhelmina Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 13 jan. 1882.
6. Johanna Maria Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 14 juni 1884, † Voorburg 9 mei 1971, tr. ’s Gravenhage 24 sept. 1902 Willem Jacobus van Gulden, geb. ’s Gravenhage 23 jan. 1880, † ald. 27 maart 1961.
7. Arnoldus Leonardus Andries Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 22 aug. 1885.
8. Louise Marguerite Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 10 juni 1887, † ald. 13 mei 1974, tr. ’s Gravenhage 23 juni 1920 Joel Sips, geb. ’s Gravenhage 8 nov. 1883, † ald. 24 febr. 1933.
9. Jeannette Guillaum.elisabeth Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 17 sept. 1889.
10. Alexander Sixtus, volgt XVIIIf.

XVIIIf. Alexander Sixtus Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 7 dec. 1891, † ald. 15 juni 1968, tr. 1e ’s Gravenhage 24 juni 1927 Cornelia Petronella Lenshoek, geb. Soengei Krio Indonesie 12 dec. 1902, † Nijmegen 2 april 1949; tr. 2e ’s Gravenhage 2 april 1930 Ernestine Johanna Helene Dippel, geb. Witten (D) 7 sept. 1901.
Uit het tweede huwelijk:
Maria Helene Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 20 aug. 1930, † ald. 19 aug. 2005, tr. ’s Gravenhage 2 okt. 1959 Casper Wilhelmus Reijntjes, geb. ’s Gravenhage 7 jan. 1932, † ald. 20 mei 1986.

XVIIe. Alexander Sixtus Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 28 maart 1868, Stucadoor, † ’s Gravenhage 1 juli 1910, tr. ’s Gravenhage 16 maart 1892 Maria Johanna Muzerie, geb. ’s Gravenhage 22 juli 1865, dr. van Johannes en Cornelia van Brakel.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Johanna Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 24 juli 1892, Actrice, † ’s Gravenhage 12 maart 1974, tr. ’s Gravenhage 12 nov. 1924 Hendrik Franciscus Martinus Riel, geb. ’s Gravenhage 17 okt. 1900.
2. Alexander Sixtus, volgt XVIIIg.
3. Cornelia Johanna Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 8 febr. 1897, † ald. 22 juli 1974, tr. ’s Gravenhage 12 aug. 1921 Dirk Nicolaas de Lange, geb. ’s Gravenhage 27 juli 1894, † Haarlem 21 okt. 1973.
4. Johannes Andries, volgt XVIIIh.
5. Andries Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 7 maart 1900, † ald. 12 maart 1901.
6. Wilhelmina Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 15 juni 1901, † ald. 16 juni 1902.
7. Wilhelmina Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 29 sept. 1905, † Gouda 28 jan. 1987, tr. ’s Gravenhage 28 maart 1924 Johannes Jongejan, geb. Den Helder 26 sept. 1904, † ’s Gravenhage 17 april 1976.

XVIIIg. Alexander Sixtus Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 17 dec. 1895, Stucadoor, tr. ’s Gravenhage 22 okt. 1919 Catharina Adriana de Kramer, geb. ’s Gravenhage 18 juli 1894.
Uit dit huwelijk:

XIXc. Alexander Sixtus Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 11 mei 1920, † Johannesburg ZA 2008, tr. Yvonne Emilda L’Etang, geb. 31 mei 1919.
Uit dit huwelijk:
Illona Ann Rijnvis, geb. Durban ZA 24 nov. 1946, † 14 febr. 2011.

XVIIIh. Johannes Andries Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 27 jan. 1899, Stucadoor, † ’s Gravenhage 9 sept. 1956, tr. ’s Gravenhage 1 okt. 1930 Maria Hendrika Cornelia de Zeeuw, geb. Utrecht 9 dec. 1906, † ’s Gravenhage 6 dec. 1951.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Andries Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 20 dec. 1931, Matroos 1949-1956, † Le Havre 23 maart 1956.
2. Alexander Sixtus Rijnvis, geb. ’s Gravenhage 9 okt. 1933, † Zoetermeer 15 febr. 2006.

XVd. Dirk Rijnvis, ged. Leiden N H Hooglandsche kerk 26 juli 1801, Kanonnier Rijdende Artillerie 1822-1835, † Breda 29 juni 1854, tr. Breda 26 febr. 1835 Catharina Adriana Isabella Hans, geb. Breda 1801, dr. van Johannes Gerardus en Wilhemina Hellebrand.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Christina Rijnvis, geb. Breda 14 april 1821, † ald. 2 aug. 1842, tr. Breda 4 maart 1839 Johannes Beijn, geb. Breda 1804.
2. Hendrik Andries Rijnvis, geb. Breda 20 juli 1825, † ald. 28 febr. 1830.
3. Cornelis Petrus, volgt XVIg.
4. Petronella Rijnvis, geb. Breda 1832, † ’s Gravenhage 28 april 1866, tr. ’s Gravenhage 5 aug. 1857 Johannes Wilhelmus Schreij, geb. ’s Gravenhage 1830, Schoenmaker.

XVIg. Cornelis Petrus Rijnvis, geb. Breda 13 dec. 1829, Scheepstimmerknecht, † Hoogezand 31 maart 1909, tr. Groningen 10 jan. 1858 Petronella Larmoijeur, geb. Groningen 20 nov. 1835, † Hoogezand 23 dec. 1913, dr. van Johannes Jodocus en Elsjen Eerhard.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Adriana Isabelle Rijnvis, geb. Groningen 1858, Dienstmeid, † Groningen 20 nov. 1880.
2. Dirk Rijnvis, geb. Martenshoek 4 dec. 1859, † ald. 17 dec. 1862.
3. Elsje Rijnvis, geb. Martenshoek 18 juli 1862, † ald. 24 dec. 1875.
4. Willem Rijnvis, geb. Martenshoek 27 jan. 1866, Scheepsjager, † Martenshoek 29 april 1887.
5. Dirk Johannes, volgt XVIIf.
6. Johannes Josephus, volgt XVIIg.
7. Pieternella Engelina Rijnvis, geb. Martenshoek 4 aug. 1875, † Castricum 13 juni 1941, tr. Groningen 8 nov. 1908 Jan van der Veen, geb. Groningen 18 juni 1881, Smid, † Castricum 19 okt. 1937.
8. Helena Catharina Rijnvis, geb. Martenshoek 24 aug. 1878, † Groningen 24 nov. 1955, tr. Groningen 19 mei 1904 Jan van der Borg, geb. Garmerwolde (Ten Boer) 31 maart 1879, † Groningen 21 okt. 1951.

XVIIf. Dirk Johannes Rijnvis, geb. Hoogezand 11 maart 1869, Scheepsbouwer, † Hoogeveen 13 april 1940, tr. 1e Zuidbroek 16 jan. 1892 Niesje Weitering, geb. Stadskanaal 1871, † Hoogezand 9 maart 1894, dr. van Jan en Aaltje Drenth; tr. 2e Hoogeveen 4 dec. 1897 Annichje Stoter, geb. Hoogeveen 23 dec. 1872, † ald. 15 aug. 1950, dr. van Hermannus en Annigje ter Stege.
Uit het eerste huwelijk:
1. Pietronella Aleida Rijnvis, geb. Hoogezand 25 nov. 1892, † Amsterdam 20 febr. 1975, tr. Amsterdam 20 dec. 1916 Cornelis Kerver, geb. Abcoude 8 juli 1892, Brandmeester, † Amsterdam 15 sept. 1980.
2. Jan Cornelis, volgt XVIIIi.
Uit het tweede huwelijk:
3. Cornelis Hermannus, volgt XVIIIj.
4. Hermannus Rijnvis, geb. Hoogeveen 17 sept. 1901, † ald. 22 sept. 1902.
5. Hermannus, volgt XVIIIk.
6. Annichje Engeliena Rijnvis, geb. Hoogeveen 29 okt. 1905, † Meppel 27 april 1979, tr. Hoogeveen 10 sept. 1924 Johannes Albertus de Boer, geb. Meppel 28 juni 1902, † ald. 27 aug. 1988.

XVIIIi. Jan Cornelis Rijnvis, geb. Hoogezand 30 jan. 1894, † Groningen 21 okt. 1976, tr. Groningen 7 febr. 1924 Harmiene Jans, geb. Groningen 17 dec. 1902, † ald. 26 dec. 1979.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Johannes Rijnvis, geb. Groningen 26 dec. 1924, † Romhild (D) 12 sept. 1944.
2. Wijke Rijnvis, geb. Groningen 28 jan. 1926, † Leeuwarden 24 dec. 2000, tr. Groningen 22 mei 1948 Wilt Pathuis, geb. Onstwedde 11 dec. 1922, † Leeuwarden 23 mei 1992.
3. Jan Hendrik Rijnvis, geb. Groningen 19 juli 1930, Tabaksdeskundige, † Haren 12 okt. 2002.
4. Annie Engelina Petronella A. Rijnvis, geb. Groningen 14 jan. 1938, † ald. 29 dec. 1941.

XVIIIj. Cornelis Hermannus Rijnvis, geb. Hoogeveen 27 jan. 1899, Expediteur / Scheepsbouwer, † Albany W-Australie 14 april 1976, tr. Hoogeveen 12 juli 1922 Aaltje Post, geb. Amsterdam 30 maart 1901, † Albany W-Australie 21 aug. 1983, dr. van Jakob en Aaltje Post.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Johannes Rijnvis, geb. Hoogeveen 7 mei 1923, † ald. 4 nov. 1996, tr. Rotterdam 30 juli 1947 Ottolina Margaretha Langeraar, geb. Gouda 28 maart 1924, † Hoogeveen 19 mei 1991.
2. Jacob, volgt XIXd.
3. Cornelis Hermannus Rijnvis, geb. Hoogeveen 19 nov. 1928, † Dedemsvaart 4 jan. 2018, begr. Hoogeveen 9 jan. 2018, tr. 1e Hoogeveen 1 febr. 1950 (echtsch. ingeschr. ald. 14 febr. 1972) Hendrikje Dekker, geb. Beilen 20 okt. 1928, † Marknesse 1 dec. 2017, dr. van Hendrik en Hermanna Schonewille; tr. 2e Haarlem 24 maart 1972 Jantje Brans, geb. Nieuw Buinen 13 dec. 1941, † Hardenberg 22 aug. 2016.
4. Aaltje Rijnvis, geb. Hoogeveen 19 nov. 1928, † ald. 11 dec. 1936.
5. Annichje Rijnvis, geb. Hoogeveen 1 nov. 1931, † Albany Australie 7 sept. 2014.
6. Aaltje Rijnvis, geb. Hoogeveen 23 april 1938, † Albany Australie 22 jan. 2015.

XIXd. Jacob Rijnvis, geb. Hoogeveen 12 maart 1925, † Busselton WA 5 jan. 2010.
Zijn dochter:
Gloria Dawn Rijnvis, geb. Albany WA 14 nov. 1968, † Perth WA 3 okt. 1994.

XVIIIk. Hermannus Rijnvis, geb. Hoogeveen 9 nov. 1903, † Meppel 7 mei 1989, tr. Meppel 13 aug. 1930 Sjoerdje Loos, geb. Meppel 17 aug. 1905, † ald. 28 nov. 1998.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Johannes Rijnvis, geb. Hoogeveen 27 juli 1931, † Meppel 24 juli 1988.
2. Hillard Jan Rijnvis, geb. Meppel 17 april 1942, † Wanneperveen 10 okt. 2019.

XVIIg. Johannes Josephus Rijnvis, geb. Martenshoek 26 april 1872, Scheepstimmerknecht, † Hoogezand 19 maart 1949, tr. Hoogezand 14 april 1894 Trijntje van Dijk, geb. Foxholsterbosch 22 juli 1873, Arbeidster, † Hoogezand 30 juli 1959, dr. van Pieter en Trijntje Postema.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Pieternella Rijnvis, geb. Hoogezand 2 juni 1894, † ald. 24 juli 1894.
2. Trijntje Rijnvis, geb. Hoogezand 22 juli 1895, † Apeldoorn 20 okt. 1979, tr. Hoogezand 9 juni 1917 Niklaas Dusink, geb. Slochteren 12 april 1893, Zandvormer, † Apeldoorn 26 april 1972.
3. Cornelis Petrus Rijnvis, geb. Hoogezand 13 juli 1897, Scheepstimmerknecht, † Schoonhoven 7 maart 1917.
4. Pietronella Rijnvis, geb. Hoogezand 5 juli 1899, † Groningen 30 okt. 1976, tr. Slochteren 5 juni 1926 Hindrik Doornbos, geb. Slochteren 6 febr. 1896, Hellingknecht.
5. Pieter Rijnvis, geb. Hoogezand 7 aug. 1901, † ald. 16 okt. 1960.
6. Dirk Johannes, volgt XVIII-l.
7. Lukas, volgt XVIIIm.
8. Wilhelmus Johannes Rijnvis, geb. Sappemeer 22 febr. 1908, † Martenshoek 27 sept. 1909.
9. Ties Gerrit Rijnvis, geb. Hoogezand 16 mei 1909, † ald. 13 nov. 1990, tr. Hoogezand 11 mei 1940 Trijntje van Loenen, geb. Slochteren 14 mei 1913, † Hoogezand 29 april 1989.
10. Engelina Catharina Rijnvis, geb. Hoogezand 22 sept. 1910, † Veendam 27 nov. 1993, tr. Hoogezand 22 juni 1929 Freerk van der Veen, geb. Sappemeer 20 maart 1908, † Groningen 15 juni 1985.
11. Aaltje Rijnvis, geb. Hoogezand 18 jan. 1913, † ald. 29 jan. 2003, tr. Hoogezand 20 mei 1933 Adriaan Rijkens, geb. Zuidbroek 3 aug. 1910, † Hoogezand 24 juli 1982.

XVIII-l. Dirk Johannes Rijnvis, geb. Hoogezand 24 sept. 1902, Scheepstimmerknecht, † Hoogezand 24 aug. 1981, tr. Zuidlaren 29 mei 1926 Mentje Henderika Elslo, geb. Zuidhorn 30 okt. 1904, † Groningen 29 april 1993, dr. van Jan en Martje van der Veen.
Uit dit huwelijk:
Johannes Josephus Rijnvis, geb. Foxham 27 okt. 1926, † Delfzijl 27 aug. 2013, tr. Annechien Woltman, † 30 juni 1997.

XVIIIm. Lukas Rijnvis, geb. Hoogezand 17 okt. 1905, † Groningen 13 april 1982, tr. Hoogezand 11 mei 1929 Stientje de Groot, geb. Hoogezand 4 mei 1907, † ald. 6 april 1970.
Uit dit huwelijk:
Ties Hendrik Rijnvis, geb. Hoogezand 14 nov. 1931, † Groningen 21 jan. 2008, tr. Hoogezand-Sappemeer 25 aug. 1961 Harmke van Dijk, geb. Scheemda 16 sept. 1938, † Zwolle 19 aug. 2012.

XIIIc. Pieter Rijnvis, ged. Leiden 20 febr. 1735, begr. ald. 25 maart 1786, tr. Leiden 1757 Anna de Graaf, ged. Leiden 9 okt. 1732, begr. ald. 22 maart 1800, gesch. echtg. van Pieter Sinkveijl.
Uit dit huwelijk:
1. Lena Rijnvis, ged. Leiden N H Pieterskerk 21 juni 1758, † Leiden 4 okt. 1817, tr. Jacobus Valintgoed, geb. Leiden 30 dec. 1742, † ald. 5 nov. 1818.
2. Pieter Rijnvis, ged. Leiden 30 dec. 1759, tr. (ondertr. Leiden Nederlands Hervormd 4 febr.) 1786 Catharina van der Leek.

Xc. Warnaer Rijnvis, ged. Hasselt 22 maart 1635, tr. Catrijntje Huijberts, ged. 3 jan. 1636.
Uit dit huwelijk:
Hillitje Rijnvis, ged. Amsterdam 13 dec. 1667.

Xd. Hendrick Rijnvis, geb. Hasselt 1645, Vleeshouwer te Amsterdam, tr. 1e Amsterdam 1 febr. 1670 Jannetje Dircx, geb. Rijssel; tr. 2e Amsterdam 15 april 1679 Engeltje Jacobsdochter de Jongh, geb. Noort 1651; tr. 3e Amsterdam 24 okt. 1681 Jannetje Valck, geb. Amsterdam 1658.
Uit zijn relatie met Catharina Lebel:
1. Hendrietta Rijnvis, geb. 21 nov. 1664, † 28 juni 1716, tr. Buiksloot 21 aug. 1695 Johannes Dabenis, geb. Haarlem 20 juni 1665, Chirurgijn, † Sloterdijk 5 juni 1715.
Uit het tweede huwelijk:
2. Hilletije Rijnvis, ged. Amsterdam 27 okt. 1680.
Uit het derde huwelijk:
3. Hilletje Rijnvis, ged. Amsterdam 20 okt. 1683.
4. Abiegel Rijnvis, ged. Amsterdam 19 mei 1686, begr. ald. 13 maart 1742, tr. 1e Amsterdam 12 juni 1722 Johannes Janson; tr. 2e Amsterdam 22 april 1729 Leffert Bussemaker, geb. Emelenkamp 1699, Slachthuiswerker.
5. Johannes Rijnvis, ged. Amsterdam 13 aug. 1690.

VIIIb. Gerrit Meijnderts Rijnvis, tr. 1615 Anneke Laurens.
Uit dit huwelijk:
1. Janneken Rijnvis, ged. Hasselt 25 sept. 1614.
2. Meijnart Rijnvis, ged. Hasselt 10 dec. 1615.
3. Gerrit Gerritsz Rijnvis, ged. Hasselt 23 juli 1620, Chirurgijn, begr. Zwolle 7 febr. 1662.
4. Hermken Rijnvis, ged. Hasselt 10 maart 1622.
5. Cornelissien Rijnvis, ged. Hasselt 18 juni 1623.
6. Jan Rijnvis, ged. Hasselt 25 okt. 1626.
7. Jaspar Rijnvis, ged. Hasselt 4 jan. 1629.
8. Jaspar Rijnvis, ged. Hasselt 6 juni 1630.
9. Laurens Rijnvis, ged. Hasselt 11 mei 1634.

Vd. Werner Rijnvis.
Zijn kinderen:
1. Johan, volgt VIb.
2. Reyner Rijnvis.

VIb. Johan Rijnvis, Raadslid te Kampen 1447-1480, † Kampen 24 dec. 1480.
Zijn kinderen:
1. Frederik, volgt VIIb.
2. Geert Rijnvis, Stadsijker van Kampen 1542-1555.
3. Berent, volgt VIIc.

VIIb. Frederik Rijnvis, Raadslid te Kampen 1481-1507, † Kampen 1507, tr. Aleida van Vollenhove.
Uit het huwelijk:
1. Elisabeth Rijnvis, † 1515, tr. Jacob van Vorden, † 1527.
2. Johan, volgt VIIIc.
Zijn dochter:
3. Femme Rijnvis.

VIIIc. Johan Rijnvis, Gemeensman te Kampen 1512-1527, † Kampen 14 jan. 1527.
Zijn kinderen:
1. Luloff, volgt IXb.
2. Gerrit, volgt IXc.
3. Jutte Rijnvis.

IXb. Luloff Rijnvis, geb. Elburg, Koster Nieuwstadskerk 1604, tr. Wendele Kistemakers.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob, volgt Xe.
2. Thoenis, volgt Xf.
3. Johannes, volgt Xg.

Xe. Jacob Rijnvis, geb. Zutphen, Koster Nieuwstadkerk, tr. Zutphen 19 juni 1625 Mechtelt Willemse, geb. Doesburg.
Uit dit huwelijk:
1. Christina Rijnvis, tr. Zutphen 28 juli 1665 Egbert Bleckman.
2. Luloff, volgt XIc.
3. Hendrik, volgt XId.
4. Willem Rijnvis, Koster Nieuwstadkerk, tr. Zutphen 23 dec. 1677 Johanna van Rijsselborgh.
5. Fenneken Rijnvis, ged. Zutphen 4 jan. 1629, tr. Zutphen 5 april 1657 Berent Jansen.
6. Abraham Rijnvis, ged. Zutphen 23 okt. 1636.

XIc. Luloff Rijnvis, Glazenmaker, tr. Zutphen 19 okt. 1662 Anneken Coenders.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Rijnvis, ged. Zutphen 3 febr. 1664, † Eibergen 7 aug. 1743, tr. Eibergen 17 mei 1696 Warnerus Imminck, geb. 1671, Predikant te EIbergen 1696-1706, † Eibergen 28 sept. 1724.
2. Jacob, volgt XIIc.

XIIc. Jacob Rijnvis, ged. Zutphen 5 sept. 1666, Predikant te Made en Drimmelen 1698-1731, † 1737, tr. Zutphen 18 dec. 1692 Wilhelmina Banninks.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Rijnvis, ged. Zutphen 25 okt. 1693, tr. Arnhem 22 nov. 1722 Gijsbert Spoltman, Vaendrig.
2. Catharina Rijnvis, ged. Zutphen 30 aug. 1695.
3. Catharina Rijnvis, ged. Zutphen 31 juli 1696.
4. Anna Catharina Rijnvis, ged. Zutphen 27 sept. 1699.
5. Henrica Geertruij Rijnvis, ged. Zutphen 23 nov. 1700.

XId. Hendrik Rijnvis, Boekbinder 1678-1683, tr. Arnhem 3 nov. 1667 Anna Spoltman.
Uit dit huwelijk:
Jacob Rijnvis, ged. Zutphen 19 juni 1670, Boekbbinder 1719-1727.

Xf. Thoenis Rijnvis, geb. Zutphen, tr. 1e Kampen 12 maart 1618 Grietgen Ottens, geb. Kampen; tr. 2e Kampen 3 april 1625 Elsien Jans, geb. Kampen.
Uit het tweede huwelijk:
1. Margertijen Rijnvis, ged. Kampen 26 maart 1626.
2. Fije Rijnvis, ged. Kampen 10 juni 1627.
3. Fijcken Rijnvis, ged. Kampen 30 juli 1628.
4. Fijcken Rijnvis, ged. Kampen 23 sept. 1630.

Xg. Johannes Rijnvis, geb. Elburg, Predikant te Otterlo 1654-1662, † Otterlo 1662.
Zijn zoon:

XIe. Alexander Rijnvis, tr. 1e Zwolle 10 maart 1683 Aleida Waterham, geb. Hasselt 6 jan. 1664; tr. 2e Zwolle 10 okt. 1685 Sophia Pots.
Uit het eerste huwelijk:
Geertruit Rijnvis, ged. Zwolle 17 febr. 1684, begr. Amsterdam 17 sept. 1723, tr. Amsterdam 8 april 1707 Jan Somerhuijs, geb. 1677.

IXc. Gerrit Rijnvis, Schepen van Elburg 1546-1564, tr. Barbara.
Zijn kinderen:
1. Henrick, volgt Xh.
2. Weime Rijnvis, tr. Elburg 5 jan. 1587 Pilgrom Kree.
3. Mechtelt Rijnvis, tr. Zutphen 19 febr. 1606 Rutger Rutgers.
4. Betgen Rijnvis, geb. Elburg 1600, † ald. 1640, tr. Elburg 1632 Aert Hegeman, geb. 1602, † 1646.

Xh. Henrick Rijnvis, Schepen van Elburg 1593-1609, begr. Elburg 18 juni 1680, tr. Jutje van Keuler.
Uit dit huwelijk:
1. Lubbertus, volgt XIf.
2. Anneke Rijnvis, begr. Elburg 24 maart 1671.
3. Gerlacus, volgt XIg.
4. Henrickien Rijnvis, begr. Elburg 12 nov. 1657.
5. Egbertje Rijnvis, geb. Elburg, tr. Kampen 23 okt. 1638 Gerrit Woltersen Nieuhof, geb. Nieuwhuis.
6. Jan Rijnvis.
7. Herman Rijnvis, Schepen van Elburg 1618.
8. Arnoldus Rijnvis, geb. Elburg.
9. Evert, volgt XIh.

XIf. Lubbertus Rijnvis, geb. Elburg, Predikant te Genemuiden 1619-1656, † 1656, tr. Kampen 11 febr. 1624 Janneke Jans.
Uit dit huwelijk:
1. Goris Rijnvis, begr. Kampen 19 april 1706.
2. Johanna Rijnvis, tr. Kampen 7 maart 1669 Johannes Coopsen, geb. Kampen 1623, Predikant te Epe en Nijkerk 1654-1702, † Epe 1702, wedr. van Sara Rijnvis (XIh,5).
3. Annechien Rijnvis, geb. Kampen 30 mei 1632.

XIg. Gerlacus Rijnvis, geb. Elburg, Predikant te Oosterwolde 1643-1657, † Oosterwolde 1657, tr. Hardewijk 8 sept. 1644 Willemina van Sonsbeeck.
Uit dit huwelijk:
1. Roelof, volgt XIId.
2. Hermannus Rijnvis, Hopman, begr. Zwolle 15 mei 1723, tr. 20 juni 1685 Margerita Calenkamp, begr. Zwolle 30 okt. 1727.
3. Maria Rijnvis, tr. Amsterdam 11 dec. 1669 Hendrick Jeroen van der Horst.

XIId. Roelof Rijnvis, geb. Zwolle, Tinnegieter, tr. Amsterdam 1 febr. 1681 Anna Booner, geb. Amsterdam, begr. ald. 31 juli 1686.
Uit dit huwelijk:
1. Willemina Rijnvis, ged. Amsterdam 2 nov. 1681, begr. ald. 27 mei 1740, tr. Amsterdam 3 juni 1712 Jan Klippinck.
2. Gerrit, volgt XIIId.
3. Anna Rijnvis, ged. Amsterdam 7 okt. 1685, begr. ald. 15 dec. 1749, tr. Amsterdam 10 aug. 1708 Pieter Christiaansz, Varensman.
4. Roelof Rijnvis, ged. Amsterdam 7 okt. 1685, begr. ald. 26 nov. 1710.

XIIId. Gerrit Rijnvis, ged. Amsterdam 13 okt. 1683, Tinnegieter, begr. Amsterdam 18 okt. 1727, tr. 1e Judith Teunis, begr. Zwolle 6 okt. 1703; tr. 2e Zwolle 16 nov. 1704 Joanna Lindenhof, begr. Zwolle 23 okt. 1738; tr. 3e Amsterdam 2 juni 1719 Annetje Croes.
Uit het tweede huwelijk:
1. Hermannus, volgt XIVd.
2. Elsabeen Rijnvis, ged. Zwolle 25 juli 1708, † Groningen 23 jan. 1780, tr. 1e Zwolle 23 febr. 1733 Gerrit van Berkum; tr. 2e Zwolle 9 nov. 1750 Hendrikus van Lingen; tr. 3e Groningen 2 juni 1764 Harmen Adriani, ged. Groningen 25 jan. 1715, † ald. 30 maart 1796.
Uit het derde huwelijk:
3. Roelof Rijnvis, ged. Amsterdam 6 aug. 1720.

XIVd. Hermannus Rijnvis, ged. Zwolle 23 aug. 1705, Dermkoper, begr. Zwolle 28 maart 1743, tr. Mastenbroek 9 nov. 1729 Aaltje Schrijvers; zij hertr. Zwolle 3 okt. 1745 Jan van Leeuwen.
Uit dit huwelijk:
1. Gerhardus Rijnvis, ged. Zwolle 24 sept. 1730.
2. Ludolph Rijnvis, ged. Zwolle 4 nov. 1731, begr. ald. 4 maart 1743.
3. Johanna Rijnvis, ged. Zwolle 30 nov. 1733, begr. ald. 18 nov. 1787.
4. Gerrit, volgt XVe.
5. Merggien Rijnvis, ged. Zwolle 2 okt. 1738, begr. ald. 4 maart 1743.
6. Philippus Rijnvis, ged. Zwolle 27 april 1741, begr. ald. 2 juli 1759.

XVe. Gerrit Rijnvis, ged. Zwolle 26 april 1736, Wijnkoper, † Zwolle 27 mei 1812, tr. Zwolle 5 dec. 1763 Johanna van Lingen, begr. Zwolle 27 okt. 1784.
Uit dit huwelijk:
1. Hermanna Rijnvis, ged. Zwolle 4 jan. 1765, † ald. 6 april 1834, tr. Coenraad Christoffel Rensing, geb. Zwolle 1773, Zilversmid, † Zwolle 3 nov. 1808.
2. Hendricus Rijnvis, ged. Zwolle 4 maart 1767, begr. ald. 29 april 1795.
3. Elsabe Alieda Rijnvis, ged. Zwolle 21 aug. 1768.
4. Johanna Rijnvis, ged. Zwolle 7 dec. 1770, † Grootegast 11 sept. 1860, tr. Zwolle 19 mei 1800 Cornelis Terpstra, geb. 1775, Koopman, † Groningen 7 nov. 1829.
5. Harm, volgt XVIh.
6. Nesina Rijnvis, ged. Zwolle 1 dec. 1773, † Brielle 1 maart 1850, tr. Zwolle 25 aug. 1801 Huijbert Lauwrens Buschman, geb. Rumpt 14 april 1772, 1e Luitenant 1e bataljon 1796-1798, † Rossum 30 nov. 1840.
7. Elsabee Rijnvis, geb. Zwolle 5 aug. 1775, † Kampen 27 dec. 1826.
8. Alida Rijnvis, geb. Zwolle 28 okt. 1776.
9. Gerardina Rijnvis, geb. Zwolle 30 april 1778, † Kampen 28 okt. 1835, tr. Kampen 7 okt. 1824 Johann Henning, geb. Petersburg 15 okt. 1756.

XVIh. Harm Rijnvis, ged. Zwolle 6 sept. 1772, Wijnkoper, † Groningen 25 aug. 1831, tr. Zwolle 5 nov. 1797 Maria de Wilde, geb. Zwolle 1763, † Groningen 13 aug. 1826.
Zijn zoon:
1. Frederik Johannes, volgt XVIIh.
Uit het huwelijk:
2. Johanna Gerritdina Rijnvis, geb. Zwolle 11 okt. 1797, Dienstmeid, † Groningen 18 maart 1861, tr. Groningen 9 nov. 1817 Johannes Josephus Pustus, geb. Zutphen 22 okt. 1799, Schoenmaker, † Groningen 10 aug. 1848.
3. Janna Rijnvis, ged. Zwolle 12 jan. 1800, begr. ald. 17 febr. 1800.

XVIIh. Frederik Johannes Rijnvis, ged. Parimaribo 18 juni 1797, Directeur plantage Fairfield 1821-, Directeur plantage Blokkenbosch 1837-, † Suriname 14 april 1864.
Uit zijn relatie met Adriana, geb. 1810, Eigenaar Joh. Fred. Rijnvis -1846, † Suriname 17 dec. 1890:
Elisabeth Geertruida Rijnvis, geb. 1830, † Suriname 27 okt. 1905, tr. 1e (ondertr. Parimaribo 14 okt.) 1870 (door echtsch. ontbonden Suriname 14 okt. 1870) N.N. Jan Johannes Metroos, geb. 1838, † Suriname 30 april 1880; tr. 2e Parimaribo 1898 N.N. Simon Johannes Barsteen, † Paramaribo 19 jan. 1913.

XIh. Evert Rijnvis, geb. Elburg 1590, Burgemeester van Kampen 1631-1652, begr. Kampen 5 aug. 1664, tr. 1e Kampen 30 april 1617 Sara Boltels, geb. Amsterdam, begr. Kampen 25 juli 1630; tr. 2e Kampen 8 aug. 1632 Susanne Sabe, geb. Kampen, begr. ald. 17 juni 1640; tr. 3e (ondertr. Kampen 24 juni) 1642 Jacomijntje Borsel, geb. Keulen, begr. Kampen 6 maart 1647; tr. 4e Kampen 9 febr. 1648 Aefken Jans, geb. Kampen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrik, volgt XIIe.
2. Judith Rijnvis, geb. Kampen, begr. ald. 31 okt. 1693, tr. Kampen 9 aug. 1645 Johannes Kool, geb. Dordrecht, Predikant te Rijsoort 1645, † 1657.
3. Clara Rijnvis, geb. Kampen, begr. ald. 5 okt. 1693, tr. 1e Kampen 2 maart 1651 Petrus Nieuwenburg, geb. Kampen; tr. 2e Kampen 20 jan. 1671 Jan Derksen van der Wende, geb. Kampen, begr. 25 nov. 1697.
4. Jacob, volgt XIIf.
5. Sara Rijnvis, ged. Kampen 14 jan. 1627, tr. Kampen 26 juli 1654 Johannes Coopsen, geb. Kampen 1623, Predikant te Epe en Nijkerk 1654-1702, † Epe 1702; hij hertr. Kampen 7 maart 1669 Johanna Rijnvis (XIf,2).
6. Aaltje Rijnvis, ged. Kampen 23 juli 1630, tr. Kampen 22 jan. 1658 Jan van der Toorn, geb. Blokzijl.

XIIe. Hendrik Rijnvis, geb. Kampen, † Zutphen 8 dec. 1683, tr. Kampen 9 febr. 1645 Jannetje Sluijters, geb. Kampen.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt XIIIe.
2. Sara Rijnvis, ged. Kampen 5 okt. 1645, begr. ald. 2 dec. 1645.
3. Everhardus Rijnvis, ged. Kampen 13 aug. 1648.

XIIIe. Jan Rijnvis, geb. Kampen, tr. Kampen 29 jan. 1669 Aaltje Vos, geb. Kampen.
Uit dit huwelijk:
1. Sara Rijnvis, ged. Kampen 20 okt. 1669, begr. ald. 2 jan. 1670.
2. Hendrick, volgt XIVe.
3. Sara Rijnvis, ged. Kampen 31 aug. 1679, tr. Amsterdam 8 mei 1705 David Frankendaal, geb. 1683.
4. Anna Rijnvis, ged. Kampen 17 mei 1685, begr. ald. 26 febr. 1707.

XIVe. Hendrick Rijnvis, ged. Kampen 16 jan. 1671, tr. 1e Kampen 27 dec. 1695 Aleijda Voncke; tr. 2e Zwolle 28 jan. 1696 Aleida Vonke.
Uit het eerste huwelijk:
1. Berbra Rijnvis, ged. Kampen 6 dec. 1698.
Uit het tweede huwelijk:
2. Jannegien Rijnvis, ged. Zwolle 11 okt. 1696.
3. Barbara Rijnvis, ged. Zwolle 1 dec. 1697.
4. Jacob Rijnvis, ged. Zwolle 19 maart 1699.

XIIf. Jacob Rijnvis, ged. Kampen 4 dec. 1624, Soldaat 1680.
Zijn dochter:
Margareta Rijnvis, geb. Kampen 21 nov. 1680.

VIIc. Berent Rijnvis, vermeld.
Zijn kinderen:
1. Armgaert Rijnvis, tr. Kampen 1493 Claes Kloeck.
2. Ghert Rijnvis, Schepen van Elburg 1453-1472.

IIc. Everardus Rijnvis, geb. Gent 1218, Schepen van Gent, † Brugge, tr. Ymmesoete, † Gent.
Uit dit huwelijk:

IIIc. Everard Rijnvis, Burgemeester van Brugge -1283, † 1283.
Zijn kinderen:
1. Everaerd, volgt IVc.
2. Lotin Rijnvis.
Uit zijn relatie met Oliva Tolnars:
3. Litgarde Rijnvis, † Brugge 1 dec. 1302.
4. Gertrude Rijnvis.

IVc. Everaerd Rijnvis, Schepen en raadslid van Brugge 1325-1350.
Zijn kinderen:
1. Philip, volgt Ve.
2. Claire Rijnvis, tr. Jacques Lam.

Ve. Philip Rijnvis, Burgemeester van Brugge 1364-1379.
Zijn kinderen:
1. Everaerd, volgt VIc.
2. Maria Rijnvis.

VIc. Everaerd Rijnvis, Schepen van Brugge 1386-1422, † Brugge 9 maart 1423, tr. Jacqueline Bondt.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Rijnvis, Schepen van Brugge 1457.
2. Catharine Rijnvis, † Brugge 26 okt. 1460, tr. Niklaas Rijdsaert, † Brugge 29 nov. 1470.


Gegenereerd met Aldfaer 9.1 op 27 juli 2021 17:51:00 door Cor Rijnvis
Bestand C:\Users\Cor Rijnvis\Documents\Aldfaer\Stambomen\rijnvis